Güzel Sanatlar Fakültesi


 İntibak KomisyonuİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İNTİBAK KOMİSYONU
Dr. Öğr. Üyesi Murat DOĞAN Komisyon Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Sezgin SAVAŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Erdem ÇAĞLA Üye