Güzel Sanatlar Fakültesi - gsf@gelisim.edu.tr


 Fakülte Kalite KuruluİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
KALİTE KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Şükran Güzin ILICAK AYDINALP Dekan
Prof. Dr. Aslı ALBAYRAK Üye
Doç. Dr. Metin KUŞ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Aslı KASAR Üye
Dr. Öğr. Üyesi Parvin HEIDARI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Rabiya SALTİK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emre DOĞAN Üye