Güzel Sanatlar Fakültesi - gsf@gelisim.edu.tr


 Fakülte Kalite Kurulu Kararları


2022 Yılında Alınan Fakülte Kalite Kurulu Kararları