Güzel Sanatlar Fakültesi


 Fakülte Kalite Kurulu Kararları


2022 Yılında Alınan Fakülte Kalite Kurulu Kararları