Güzel Sanatlar Fakültesi


 Fakülte Kalite Kurulu Kararları2022 Yılında Alınan Fakülte Kalite Kurulu Kararları