Güzel Sanatlar Fakültesi


 Dekanlık 

DEKAN
Prof. Dr. Şükran Güzin ILICAK AYDINALP
sgilicak@gelisim.edu.tr


DEKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi  Murat DOĞAN
mdogan@gelisim.edu.tr


DEKAN YARDIMCISI
Dr. Öğr. Üyesi Sezgin SAVAŞ
ssavas@gelisim.edu.tr


FAKÜLTE SEKRETERİ
Buse ADIGÜZEL
badiguzel@gelisim.edu.tr
0212 422 70 00 Dahili: 7318


BÜRO MEMURU
Cansu GÜNDÜZ
cgunduz@gelisim.edu.tr
0212 422 70 00 Dahili: 7319