Güzel Sanatlar Fakültesi


 Fakülte Yönetim Kurulu
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Şükran Güzin ILICAK AYDINALP Dekan
Prof. Dr. İsmet ÇAVUŞOĞLU Üye
Prof. Dr. Aslı ALBAYRAK Üye
Prof. Dr. Kamil KAYA Üye
Doç. Dr. Metin KUŞ Üye
Doç. Dr. Aysun CANÇAT Üye
Doç. Dr. Murat DOĞAN Üye