Güzel Sanatlar Fakültesi


 Fakülte Kurulu Kararları


2022 Yılında Alınan Fakülte Kurulu Kararları