Güzel Sanatlar Fakültesi - gsf@gelisim.edu.tr


 Fakültemiz Hakkında


Misyonumuz:
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden olan her bir öğrencimizi çağdaş dünya sanatı ilke ve değerlerine sahip, yaratıcı ve özgün düşünen, liderlik ruhu ile hareket edip geleceğe yön veren eserler üreten, ürettiği eserlerin bilgisine ve felsefesine hakim, Gelişim’de yetişmiş bir birey olarak değişimi ve gelişimi hayatının vazgeçilmez bir unsuru olarak gören, yaparken yansıtan, yansıttıkları ile fark yaratan, bilime ve teknolojiye bağlı, problem çözebilen, ekip çalışmalarına uyum gösteren, geleceğe aşkla, umutla bağlı, topluma ve çevresine son derece duyarlı, analitik, eleştirel, rasyonel düşünce yapısı ve mesleki yetkinleri ile başarı bayrağını daha da ileriye taşıyan nitelikli bireyler olarak yetiştirmektir.
 
 
Vizyonumuz:
 
Standart eğitim anlayışından uzaklaşarak, kaliteli ve profesyonel eğitimin lider ismi olmak ve bu başarıyı küresel anlamda sürdürmektir. Salt öğretiyi reddederek özgün ve yaratıcı düşüncenin önündeki engelleri kaldırıp, İstanbul Gelişim Üniversitesi çatısı altında Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ulusal ve uluslararası arenada saygın ve önde gelen eğitim kurumlarından biri yapmaktır.  Eğitim programımız, üniversiteler ve kurumlarla iş birliklerimiz, yaratıcı ve etkileyici projelerimiz, araştırma alanlarımız ve çalışmalarımızla hem ülkemizin gelişimine ve değişimine katkıda bulunmak hem de üniversitemizin adından sıkça söz ettirmektir. Yapılan tüm çalışmalarla da büyük bir network ağı oluşturarak, çizilen sınırların dışına çıkıp Gelişim’de eğitim fırsatları diyarı yaratmaktır.