Güzel Sanatlar Fakültesi - gsf@gelisim.edu.tr


 İletişim ve Tasarımı Bölümü: Geleceğe Yön Veren Değişim!

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) bünyesinde faaliyet gösteren İletişim ve Tasarımı Bölümü, günümüzün hızla değişen ve dönüşen dünyasında önemli bir rol üstlenmeye aday. Bölüm araştırma görevlilerimiz Ayten Bengisu Cansever ve Büşra Kılıç, bölümümüzün geleceğini değerlendirdi ve dikkat çeken unsurları sizlerle paylaştı.
Dijitallik ve Yapay Zeka

Geleceğin iletişim ve tasarım dünyasında dijitallik ve yapay zeka önemli bir yer tutuyor. İletişim teknolojilerindeki hızlı ilerleme, bireyler arasındaki etkileşimi ve bilgi akışını kökten değiştiriyor. Bölümümüz, öğrencileri bu dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak yetiştirmek amacıyla dijital medya, medya üretimi ve yapay zeka gibi konuları öne çıkaracak dersler ve projeler geliştirmelidir. Özellikle yapay zeka destekli tasarım alanında yapılan çalışmalar, hem sanatsal açıdan yaratıcılığı destekleyecek hem de endüstriyel uygulamalara yönelik çözümler sunacaktır.

Sürdürebilirlik ve Toplumsal Sorumluluk

Gelecekteki iletişim ve tasarım profesyonelleri, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. Bölümümüz, öğrencilere sadece estetik ve teknik beceriler kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel ve toplumsal etkilerini de değerlendirmelerine yardımcı olacak bir eğitim sunmalıdır. Sürdürülebilir tasarım ilkeleri, malzeme seçimi, üretim süreçleri ve tüketim alışkanlıkları konularında bilinçlendirme yapılmalıdır. Bu sayede öğrenciler, gelecekteki projelerinde çevresel ve sosyal etkileri göz önünde bulundurarak daha sürdürülebilir çözümler üretebilirler.

Yaratıcılık ve İnovasyon

İletişim ve tasarım alanında başarılı olmanın anahtarı, sürekli olarak yenilikçi düşünme ve yaratıcı çözümler üretme becerisidir. Bölümümüz, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerine ve inovasyon odaklı düşünmelerine olanak tanıyan bir ortam sağlamalıdır. Proje tabanlı öğrenme, atölye çalışmaları ve sanatsal üretim süreçlerine katılım, öğrencilerin pratik deneyim kazanmalarını ve özgün projeler ortaya koymalarını destekleyecektir.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölümü, geleceğin iletişim ve tasarım profesyonellerini yetiştirmek için dijitallik, yapay zeka, sürdürebilirlik ve yaratıcılık gibi alanlara odaklanarak, öğrencilerini donanımlı ve geleceğe hazır bir şekilde mezun etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, bölümümüzdeki eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürekli olarak güncelleyerek, öğrencilerimize en iyi eğitimi sunmaya devam edeceğiz.


Haberler

Tüm Haberler