Güzel Sanatlar Fakültesi


 Doç. Dr. Sezgin Savaş’tan Yeni Makale!

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekan Yardımcısı ve İletişim ve Tasarımı Bölümü Öğretim Elemanlarından Doç. Dr. Sezgin Savaş’ın, Arş. Gör. Emre Ergen ile birlikte yazdığı “The Use of the Personal Data Collected Through Digital Footprints by Corporations in Understanding the Target Audience: An Analysis on Dot-com Companies” başlıklı makalesi İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin 10. cilt 2. sayısında yayımlandı.
"The Use of the Personal Data Collected Through Digital Footprints by Corporations in Understanding the Target Audience: An Analysis on Dot-com Companies" başlıklı makalede, dijital izler aracılığıyla toplanan kişisel verilerin kurumlar tarafından hedef kitle anlayışında nasıl kullanıldığı incelenmiştir.

Çalışmanın temel amacı, kurumların bireyler hakkında depoladığı kişisel veri tercihlerinin hangi kategorilerde yoğunlaştığı ve bu kategorilerin sektörel anlamda nasıl değiştiğini ortaya koymaktır. Bu bağlamda, veri toplama eğilimi ile kurumların cirosu ve müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki de ele alınarak, veri toplamanın tüketici tanıma sürecine olan katkısı tartışılmıştır.

Çalışmanın elde ettiği sonuçlara göre, kurumların önemli miktarda kişisel veri toplamasına rağmen, bu verilerin tüketiciler üzerindeki memnuniyet yansımalarının sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, kurumların özellikle belirli kategorilerde yoğunlaşarak kişisel veri talep etme eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, şirketlerin sahip olduğu ciro ve müşteri memnuniyeti ile veri toplama eğilimleri arasındaki bağlantının belirsiz olduğu ve sektörel anlamda kurumların talep ettikleri verilerde küçük ölçekli değişiklikler bulunduğu çalışmanın diğer önemli bulguları arasında yer almaktadır.

Doç. Dr. Sezgin Savaş’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Haberler

Tüm Haberler