Güzel Sanatlar Fakültesi


 Arş. Gör. Mustafa Dallı’dan Yeni Bir Makale!


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Mustafa Dallı’nın yeni makalesi yayımlandı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) Bölümü Araştırma Görevlisi Mustafa Dallı’nın, “Türkiye’deki Mimarlık Bölümlerinde Yapı Projesi Derslerinde Giydirme Cephe Ve Deprem Kavramının Müfredat İçerikleri Açısından İncelenmesi” başlıklı makalesi Mimarlar Odası Kayseri Şubesinin, “TOL: Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mimarlık Kültür” dergisinin on dördüncü sayısında yayımlandı.

Makale özetinden:

Günümüzde sıklıkla kullanılan, yapısal olmayan elemanlardan biri olan giydirme cephelerin depreme karşı dirençli olması için tasarım aşamasında alınan kararların ve uygulama sırasında ki kontrol ve denetimin büyük önemi vardır. Özellikle deprem bölgesi üzerinde bulunan bölgelerde, giydirme cephelerin deprem karşısında ne tür davranışlar gösterdiği, nasıl daha güvenli hale getirilebileceği gibi konular çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmada; özellikle tasarım aşamasında, giydirme cephe olarak tasarlanmış bir bina dış kabuğunun, bileşenlerinde kullanılacak malzemelerin seçimi ve detaylandırılmasının önemine değinilmiştir. Alan çalışması olarak Türkiye’deki mimarlık eğitimi veren ve müfredatında yapı projesi/uygulama projesi dersleri olan üniversiteler kapsamında yapılan ders içerik analizinde “deprem/deprem davranışı” ve “giydirme cephe” kelimelerinin bulunup bulunmadığı araştırılmıştır. Yapılan müfredat incelemelerinde teknik konular ile ilgili uygulama detaylarını içeren uygulama projeleri/ yapı projelerinde “giydirme cephe” ve “deprem/deprem davranışı” kavramları oldukça az neredeyse hiç yer almamaktadır. Oysaki tasarımı yapan mimarın giydirme cephenin türlerini ve bileşenlerini bilmesi gerekmektedir. Ayrıca dinamik yükler olan rüzgar ve deprem karşısında göstereceği davranışları bilerek özellikle uygulama projelerinde doğru konstrüksiyon çözümleri sunmak zorundadır. Sonuç olarak; giydirme cephe sistemlerinin, malzeme ve bağlantı tercihlerinin deprem davranışı konusunda hasar görebilirlik riskini azaltabileceği bu açıdan verilen mimari tasarım kararlarının önem arz ettiği görülmüştür. Bu kararların deprem afetine dayanıklı seçimler olabilmesi için mimarlık eğitiminde uygulama projeleri/yapı projelerinde giydirme cephe ve deprem ilişkisi yer almalı, konu üzerinde çalışmalar ve projeler yapılarak mimarların bu konuda yeterli eğitim alması sağlanmalıdır.

Arş. Gör. Mustafa Dallı’yı tebrik eder, akademik çalışmalarında başarılar dileriz.
 
Makale künyesi şu şekildedir:

Soyluk, A., & Dallı, M. (2022). Türkiye’deki Mimarlık Bölümlerinde Yapı Projesi Derslerinde Giydirme Cephe ve Deprem Kavramının Müfredat İçerikleri Açısından İncelenmesi. TOL: Mimarlar Odası Kayseri Şubesi Mimarlık Kültür Dergisi, 14, 40-47.

Haberler

Tüm Haberler