Güzel Sanatlar Fakültesi


 Arş. Gör. Mustafa Dallı Yüksek Lisans Tez Savunmasını Gerçekleştirdi!


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Mustafa Dallı “An Investigation of The Differences in Earthquake Resistance Policies in Turkey and Japan Through Architecture Ethics” başlıklı yüksek lisans tezini başarıyla savunarak mezun oldu.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) Bölümü Araştırma Görevlisi Mustafa Dallı’nın Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı’nda (İngilizce Program), danışmanlığını Doç. Dr. Asena Soyluk’un üstlendiği “An Investigation of The Differences in Earthquake Resistance Policies in Turkey and Japan Through Architecture Ethics” başlıklı tezin savunma jürisi gerçekleşti.

27 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen savunma jürisinde, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Asena Soyluk, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Yeşim İlerisoy ve Giresun Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Baran yer aldı.

Tez savunması,  öncelikle Arş. Gör. Mustafa Dallı’nın tez sunumunu gerçekleştirmesi ile başladı. Tez sunumunun ardından, jüri üyeleri sırayla öneri ve eleştirilerini iletti, üyeler aralarında sonuç kararını vermek üzere görüştü. Görüşmenin sonucunda jüri başkanı Doç Dr. Zeynep Yeşim İlerisoy, tez çalışmasının oy birliği ile başarılı bulunduğunu açıkladı.

“Büyük Bir Gurur ve Mutluluk”

Tez çalışması ile ilgili konuşan Arş. Gör. Mustafa Dallı, “Tamamladığım tez çalışmamda, afet-mimarlık-meslek etiği kavramlarının birbiri ile olan ilişkisini tartıştım. Ülkemizin de tarihinde maalesef pek çok kez karşılaştığı deprem afeti üzerinden değerlendirdiğim çalışmamın, mimarlık ve mimarların afete -özellikle ülkemiz gibi deprem bölgesinde olan ülkelerde depreme- farklı bakış açıları kazandırmalarını umuyorum” diyerek çalışmasının önemi ve beklentilerinin altını çizdi.

Arş. Gör. Mustafa Dallı’yı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Haberler

Tüm Haberler