Güzel Sanatlar Fakültesi


 RTS Bölüm Akademisyenlerinin Yazarları Arasında Olduğu “Şiddetin Sineması” Yayımlandı!

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Çipe ve Arş. Gör. Eda Türkay’ın yazarları arasında yer aldığı “Şiddetin Sineması” kitabı yayımlandı.
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Çipe’nin “Filmlerde Şiddetin Temsili ile Kimlik Bulma Çabası ve Sembolik Alt Metinler: Zift Filmi Analizi” ve Arş. Gör. Eda Türkay’ın “Sinemada Şiddetin Yansımaları ve Mimetik Kriz: Dogman Örneği” başlıklı makalelerinin yer aldığı “Şiddetin Sineması” kitabı Akademisyen Kitabevi yayınları etiketiyle yayımlandı.

Editörlüğünü Aziz Tamar Güler’in yaptığı “Şiddetin Sineması” kitabında, altı akademisyenin yayına hazırladığı altı ayrı bölüm yer aldı. Arş. Gör. Eda Türkay, “Sinemada Şiddetin Yansımaları ve Mimetik Kriz: Dogman Örneği” başlığıyla hazırladığı makalede, şiddetin günlük hayatta giderek yaygınlaşmasındaki medya etkisine, şiddetin bulaşıcı etkisine, şiddet anlatılarındaki söylem krizi riskine, mitik şiddetin ve mimetik krizin hangi koşullarda doğduğuna değinmiş; incelemelerini 2018 yapımı Dogman filmi üzerinden yürütmüştür. Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Çipe, “Filmlerde Şiddetin Temsili ile Kimlik Bulma Çabası ve Sembolik Alt Metinler: Zift Filmi Analizi” başlıklı makalesinde, Bulgar asıllı yönetmen Javor Gardev’in ilk filmi Zift’i ele almıştır. Karakter açılımları, senaryo yapısı ve görsel göndermeleri ile bir kara film örneği olarak nitelediği Zift filminin çözümlemesinde Çipe, karakterin film içindeki yolculuğunun şiddet ile nasıl ve ne şekilde dönüştüğünü irdelemiştir.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Ali Kemal Çipe ve Arş. Gör. Eda Türkay’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Haberler

Tüm Haberler