Güzel Sanatlar Fakültesi


 Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever “Terapötik Kartlar Eğitimi”ni Tamamladı!


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), İletişim ve Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Ayten Bengisu Cansever “Terapötik Kartlar Eğitimi”ni tamamlayarak uygulayıcı sertifikasını almaya hak kazandı.
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), İletişim ve Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Ayten Bengisu Cansever, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğretim elemanlarından Doç. Dr. Durmuş Ümmet tarafından verilen 8 saatlik uygulamalı “Terapötik Kartlar Eğitimi”ni tamamlayarak uygulayıcı sertifikası almaya hak kazandı.

Terapötik Kartlar Eğitimi danışmanlık sürecinde danışanın kendisini daha iyi ifade edebilmesini sağlayabilmek, danışanın duygu ve düşüncelerini sansürlemeden somutlaştırarak ifade etmesine imkan verebilmek, farkında olmadığı gerçeklerle yüzleştirilmesini sağlayabilmek, danışanın dirençleriyle baş edebilmek, danışan ve danışman arasındaki iletişimsel süreci kuvvetlendirmek gibi çeşitli amaçlarla danışmanlık sürecinde terapötik kartları “araç” olarak kullanma becerisini kazandırmayı amaçlayan bir eğitim olarak bilinmektedir.

Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever konu ile düşüncelerini aşağıdaki şekilde dile getirdi:

“Terapötik kartlar, bireyin kendisini ve çevresini algılama, değerlendirme ve varsa yaşadığı problemleri çözümleme becerisini destekleyen resim içerikli kartlardır. Kartı kullananlar gördüklerinin yorumunu kendileri yapar. Böylece kartı kullananlara kartlarda gördüklerinden içinde bulundukları durum ve kendileri hakkında özel bir anlam çıkartabilirler. Dolayısıyla kartı herhangi bir dergiden veyahut gazeteden keserek bile kendimiz oluşturabiliriz. Kartın danışma sürecinde yalnızca bir araçtır. Kartların bir fonksiyonu tıpkı rüyalar gibi ruhu yansıtmasıdır. Kartlarda bireyin gördüğü her ne ise sadece bireyin kendisi tarafından yorumlanabilir. Özetle söylenebilir ki kartlar bize bir şey söylemez, söyleyen/konuşan danışandır.”

Arş. Gör. Ayten Bengisu Cansever’i tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.

Haberler

Tüm Haberler