Güzel Sanatlar Fakültesi - gsf@gelisim.edu.tr


 İletişim ve Tasarımı Bölümü Staj Yönergesi Değişikliği

İLETİŞİM VE TASARIMI BÖLÜM KURUL TOPLANTISINDA KARAR NO: 2023-23-02: “Staj Esasları” KABUL EDİLMİŞTİR. Bu esaslar şunlardır;
 
• Yönergeye göre Yaz Stajı başvurularının staja başlamadan 15 gün önce yapılması gerektiğinin altı çizilmiştir.
 
• Yaz Stajları, Yaz döneminde yapılabilir ve bu süre Bahar döneminin bitişi ile başlamakta ve Güz dönemi başlangıcı ile sona ermektedir.
 
• Yaz okuluna başvuru yapan öğrencilerin yaz stajlarını, yaz okulundan önce ya da sonra programlaması gerektiği kararı alınmıştır.

•  Staj sicil fişinin kapalı zarfla, işveren tarafından kapatılmış, mühürlenmiş ve paraflanmış şekilde getirilmesi gerektiği kararı alınmıştır.


•  Staj defterinin tesliminin staj bitiminden en geç 1 ay içinde yapılması gerekmektedir.
 
• Staj defterlerinin bilgisayar ortamında doldurulması, staj defterlerindeki metinlerin ve görsellerin birbiri ile bağlantılı bir şekilde yapıldığı güne ait olması gerekmektedir. Tüm görseller ve metinler belirtilen staj gününün anteti içinde olması gerektiği kararı alınmıştır.
 
• Staj defterindeki bir staj gününü açıklayan metinler en az 60 kelime olması gerektiğinin kararı alınmıştır.
 
•Staj günlerini temsil eden tüm sayfalar staj yaptığı yerin müdürü tarafından imzalanıp, kaşelenmelidir. İmzalanıp, kaşelendikten sonra staj defterine ekleme yapılamaz.
 
• Staj görsellerinin ayrı bir şekilde verilemeyeceği kararı alınmıştır.

Gelecek dönem Yaz Stajı yapacak tüm öğrencilerin bu kararlara uyması gerekmektedir.