Güzel Sanatlar Fakültesi - gsf@gelisim.edu.tr


 2023-2024 ÇAP Başvuruları Hakkında!


ÇİFT ANA DAL TAKVİMİ
 
BAŞLANGIÇ TARİHİ
 
BİTİŞ TARİHİ
 
OLAY
 
12 Haziran 2023 Pazartesi
 
23 Haziran 2023 Cuma
 
Çift Anadal Programlarının ve Kontenjanlarının Rektörlüğe Bildirimi
   
17 Temmuz 2023 Pazartesi
 
Çift Anadal Programlarına Öğrenci Kontenjanlarının İlanı
 
08 Ağustos 2023 Salı
 
13 Ağustos 2023 Pazar
 
Çift Anadal Programlarına Başvuru Tarihleri (ONLINE)

ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI

Uygulamalı Bilimler Fakültesi/ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları için tıklayınız  

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ÇAP Kontenjanları için tıklayınız 

Sağlık Bilimleri Fakültesi/ Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları için tıklayınız

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları için tıklayınız 

Güzel Sanatlar Fakültesi ÇAP Kontenjanları için tıklayınız 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları için tıklayınız 

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu ÇAP Kontenjanları için tıklayınız 

2023-24 Güz Dönemi Çap Başvurusu için OBİS’de Belgeler menüsü altındaki çap başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Mail üzerinden ve elden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Çap Tercihlerinde değişiklik yapılmayacaktır. Çap başvurularında tercih sıralaması önemlidir, yerleştirme işlemi tercih sırasına göre yapılacaktır. Çift anadal programına kayıtlı öğrencilerin devam ettikleri yarıyıllarda İGÜ Çap Yönergesi çift anadala devam şartlarını sağlayamadıkları takdirde çap kayıtları iptal edilir.

Başvuru sırasında başka bir belge talebinde bulunmanıza gerek yoktur.

Güzel Sanatlar Fakültesi gsf@gelisim.edu.tr

Başvuru sırasında öğrenci en fazla iki çift anadal programını tercih edebilir. Öğrenci tercih sırasına göre bir çift anadal programına yerleştirilir.
 
Aynı anda birden fazla çift anadal yapılamaz. Ancak, aynı anda bir çift anadal ile bir yandal yapılabilir.
 
Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift anadal diploma programına öğrenci kabulünde öğrencinin yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

YKS puanı bulunmayan öğrencilerin başarı sırası aranan programlar arasında çift anadal yapamayacaktır.
 
Öğrencilerin çift anadal diploma programına kabul işlemi bölüm/program başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kesin kayıtları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılır.
 
Çift anadal diploma programında kayıtlı bir öğrenci, anadal diploma programında kurum içi yatay geçiş hükümlerine uygun koşulları sağladığında, çift anadal diploma programına yatay geçiş yapabilir.

Çift anadal yapacak öğrencilerin kontenjanı, anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olmak şartıyla, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması %20 oranından az olmamak üzere üniversite senatosunca belirlenir.


ÇİFT ANADAL BAŞVURU KOŞULLARI

Öğrenci çift anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında, altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir. Anadal ön lisans diploma programlarında ise öğrenci en erken üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 
Çift anadala başvuru anında anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalaması 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’inde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilir.
 
Anadal diploma programındaki genel ağırlıklı not ortalamasının 100 üzerinden en az 70 (2.72/4.00) olan; ancak ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’ sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere bir puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
 
Başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, bu Yönergede belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir.
Aynı adı taşıyan Türkçe öğretim yapılan programlar ile İngilizce öğretim yapılan programlar arasında çift anadal başvurusu yapılamaz. Bu programlar arasında sadece yatay geçiş başvurusu yapılabilir.
 
Öğrencinin tamamen veya kısmen yabancı dille eğitim veren bir programa başvurması halinde, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavından 100 puan üzerinden en az 70 veya Senatonun eşdeğer kabul ettiği ulusal/uluslararası sınavlardan eşdeğer bir puan alması gereklidir.
 
Yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencinin, çift anadal diploma programına başvurabilmesi için kayıt yaptırdığı lisans/önlisans programında en az bir yarıyıl öğrenim görmesi zorunludur. Fakat dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenci bir çift anadal programına başvuruda bulunamaz.
 
 
ÖZEL KOŞUL İSTEYEN PROGRAMLARIMIZIN KAYITLARI İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ (ön lisans) eğitimi mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:
1) Adli sicil kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak.
2) Bayanlar için 160 cm-180 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
3) Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak (ağırlığı, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 kilogram fazla veya 15 kilogram noksan ağırlıkta olmak).
4) Sivil Havacılık Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezlerinde yapılan muayene sonucunda uçuşa elverişli olduğuna dair sağlık raporu almak
- Yetkilendirilmiş hastaneler için Tıklayınız. Diğer hastanelerden alınan raporlar kabul edilmemektedir.
5) Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme, yara izi vb. bulunmamak.
 
HAVACILIK YÖNETİMİ (lisans), SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ (ön lisans) mesleğini icra edebilmek için aranan nitelikler:

1) Havalimanı giriş kartı almasına engel oluşturacak herhangi bir Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv
Kaydı bulunmamak.
2) Mesleği ve/veya meslekte verilen görevi icra etmesine engel oluşturacak herhangi bir sağlık sorunu
bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden son 6 ay içinde almış olmak şartıyla heyet raporu almak (işitme kaybı/ eksikliği, görme kaybı/eksikliği vb).

 
Çift Anadal Programına başlamanız halinde sağlamanız gereken kriterler ve diğer tüm detaylar için İGÜ Çift Ana Dal Yönergesini okumak için tıklayınız