Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)
 Öğr. Gör. Dr. İbrahim Erol’dan Bir Yayın Daha!


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tr&İng) Bölümleri öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr. İbrahim Erol’un yeni makalesi yayımlandı.


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tr&İng) Bölümleri öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Dr.  İbrahim Erol’un, “Salgın Hastalık Süreçlerinde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Mekansal İhtiyaçların Belirlenmesi” başlıklı makalesi Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi'nin 51. sayısında yayınlandı.

Makale özetinden;

“Salgın hastalıklarla mücadele, sağlık bilimleri ile birlikte diğer alanları da ilgilendiren ve ancak ortaya konulabilecek multidisipliner çalışmalar sayesinde başarıya ulaştırılabilecek bir süreçtir. Mimarlık disiplini, sağlıkla ilgili hizmetlerin verildiği yapıların salgın hastalık süreçlerindeki fonksiyonel gerekliliklerini göz önünde bulundurarak, ilgili salgın hastalık özelinde tasarım kriterlerinin oluşturulması ve uygulanması noktasında önem taşımaktadır. Salgın hastalık süreçlerinde sağlık hizmetlerinin durumuna yönelik tespitlerin yapılması ve mekânsal ihtiyaçların belirlenmesi önemli görülmektedir. Çalışma kapsamında, öncelikle salgın hastalık kavramı ve tarihçesi, salgın hastalık türleri ve bulaşma yöntemleri incelenmiştir. Ardından salgın hastalık süreçlerinde sağlık hizmetlerinin durumu, solunum yoluyla bulaşan bir salgın hastalık olan Covid-19 deneyimleri üzerinden değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, salgın sırasında ihtiyaç duyulabilecek ek sağlık hizmet yapıları ve mekânsal ihtiyaçların belirlenebilmesi için gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.”

Öğr. Gör. Dr. İbrahim Erol’u tebrik eder, akademik çalışmalarında başarılar dileriz.

Makale künyesi şu şekildedir:

Erol, İ. & Balaban Ökten, B. (2023). Salgın Hastalık Süreçlerinde Sağlık Hizmetlerine Yönelik Mekansal İhtiyaçların Belirlenmesi . Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi , (51) , 254-271