Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)
 Öğr. Gör. Dr. Enver Tatlısu Doktora Tez Savunmasını Başarıyla Geçti!


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tr&İng) Bölümlerinden Öğretim Görevlisi Enver Tatlısu, doktora tez savunmasını gerçekleştirerek, İstanbul Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Endüstriyel Tasarım Anabilim Dalı, Endüstriyel Tasarım Programı’ndaki doktora eğitimini başarıyla tamamladı.


Öğr. Gör. Dr. Enver Tatlısu’nun “Ürün ile Kullanıcı Arasında Köprü Kurmak: Teknoloji ile Özgür İlişki Kurabilmek İçin Bir Tasarım Çerçevesi” başlıklı doktora tezine ait özet ise şu şekildedir:

“21. yy'ın krizler ve dönüşümler çağı olarak tanımlandığı 'Ürün ile Kullanıcı Arasında Köprü Kurmak: Teknoloji ile Özgür İlişki Kurabilmek İçin bir Tasarım Çerçevesi' başlıklı doktora tezinde günümüzde karşı karşıya olduğumuz çevresel, toplumsal ve ekonomik krizlerde teknolojiyi yalnızca bir araç ve salt insani faaliyet olarak tanımlamaya girişen hakim teknoloji anlayışlarının aksine, tasarım, sanat, zanaat ve bilimsel bilginin bütüncül bir kombinasyonunu tarifleyen techne-logos, yani yapım-bilgisi olarak ele almanın gerekliliği açığa çıkarılmaktadır. Bu yeni anlayışın uzun yıllardır farklı kutuplara itilen doğa-insan, üretim-tüketim, tasarım-yapım gibi özünde bütünün ayrılmaz parçaları olan olgular arasında tasarım aracılığıyla köprü kurulabileceği varsayımı tez kapsamında geliştirilmiş olan HOOME Tasarım Çerçevesi’nin uygulandığı endüstriyel tasarım projeleri ile test edilmiş ve bu projeler teknoloji, toplum ve doğa arasında bütünsel, simbiyotik ve empatik ilişkilerin geliştirilebileceğini göstermiştir. Tasarımın sadece işlevsel ürünlerin tasarımı ile sınırlı olmadığı, aynı zamanda kullanıcılar, ürünler ve doğa arasında uyumlu bir ilişkinin sağlanmasındaki önemli bir rolü olduğu vurgulanmıştır. Tez bağlamında geliştirilen projeler uluslararası tasarım yarışmalarında dereceler kazanmış, sergi ve bienallerde sergilenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.”

Öğr. Gör. Dr. Enver Tatlısu’yu doktora eğitimini başarıyla tamamlamış olmasından dolayı tebrik eder, akademik kariyerinde başarılar dileriz.