Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık
 Öğr. Gör. Esra Büyükemir Karagöz’den Yeni Makale!


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Öğr. Gör. Esra Büyükemir Karagöz’ün makalesi İdealKent Dergisi’nde yayımlandı.


Öğr. Gör. Esra Büyükemir Karagöz’ün yazar olarak katkı sunduğu “Covid-19 Pandemisi ile Ortaya Çıkan Mekânsal İhtiyaçların Geleneksel Türk Evi ile İlişkilendirilmesi” başlıklı makale, İdealKent Dergisi’nin 38. sayısında yayınlandı. Öğr. Gör. Esra Büyükemir Karagöz’ün doktora tez danışmanı Doç. Dr. Seda Şimşek Tolacı ve Süleyman Demirel Üniversitesi, Mimarlık, Planlama ve Tasarım Anabilim Dalı doktora öğrencisi Gamze Akyol ile birlikte kaleme aldığı makalede, araştırmalarında Geleneksel Türk Evi’ni ve karakteristik özelliklerini detaylı bir şekilde ele alan Sedad Hakkı Eldem, Cengiz Bektaş ve Doğan Kuban’ın görüşleri doğrultusunda belirlenen tasarım kriterleri üzerinden, günümüz pandemi koşullarında ortaya çıkan ihtiyaçlar Geleneksel Türk Evi kapsamında değerlendirildi.

Makale özetinden:

“Pandemi düzeyindeki salgın hastalıklar, dünya genelinde etkileşim alanına sahip olan hastalıklardır. DSÖ’nün “Covid-19” olarak isimlendirdiği salgın, 11 Mart 2020’de “pandemi” olarak sınıflandırılmış, aynı gün Türkiye'de de ilk vaka tespit edilmiştir. Yaşanılan pandemi ülkemizde de yaşam alışkanlıklarını değiştirmiş ve yeni normal sürecin oluşumu başlamıştır. Bu değişimden en çok yaşam mekânları etkilenmiştir. Sosyal mesafeye uyum zorunluluğu, ortak mekân kullanımının riski, dış mekânda zaman geçirme ihtiyacı, depolama ve hobi alanlarına duyulan ihtiyaç gibi kısıtlılık ve gereklilikler ortaya çıkmıştır. Çalışma kapsamında, pandemi sürecinde ortaya çıkan tüm bu ihtiyaçların, geleneksel Türk Evi’nin sahip olduğu mekânsal imkânlar üzerinden değerlendirmeye çalışılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Türk Evi; avlu/bahçe kullanımı, bitki/hayvan bakımı, depolama alanları, mekânların havalandırılması ve ışığı, iç-dış ilişkisi, esnek mekân anlayışı gibi yönleriyle ele alınarak pandemi sürecinde ve sonrasında öngörülen yeni yaşam şekline uygunluğu tartışılmıştır. Sonuçta, değişen toplumsal yapı, konfor anlayışı vb. nedenlerle terk edilen, başka işlevlerde kullanılması tercih edilen ya da yıkılarak yerine modern yapıların inşa edildiği Türk Evleri’nin, aslında pandemi sonrasındaki “yeni normale” uyumlandırılabilecek ve her türlü değişime açık olabilecek bir plan kurgusuna sahip olduğu ortaya koyulmuştur. Bu tespit, kültürel, fiziksel sürekliliğin sağlanmasında yapılı fiziksel çevrenin en büyük paydaşı olan Türk Evleri’nin korunması gerekçelerine ek olarak yeni işlevsel değerlere bir nitelik daha ortaya koymuştur.”

Öğr. Gör. Esra Büyükemir Karagöz’ü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Makale künyesi:
Şimşek Tolacı, S. , Akyol, G., Büyükemir Karagöz, E. (2022). Covid-19 Pandemisi ile Ortaya Çıkan Mekânsal İhtiyaçların Geleneksel Türk Evi ile İlişkilendirilmesi. İdealKent, 13 (38), 2835-2869 . DOI: 10.31198/idealkent.887550

Makale tam metnine ulaşmak için tıklayınız.