Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık
 Arş. Gör. Tuğçe Öztürk Doktora Tez Öneri Sunumunu Gerçekleştirdi!


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Tuğçe Öztürk “doktora tez öneri” sunumunu gerçekleştirdi.


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Tuğçe Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım doktora eğitimi kapsamında “doktora tez öneri” sunumunu gerçekleştirdi. 2022-2023 Güz Döneminde gerçekleşen tez öneri jürisi sonunda çalışmak istediği tez konusu olan “Examining the Socio-Spatial Impact of the Governing Methods in the 21st Century in Istanbul, Beyoğlu and Evaluating Its Consequences from the Urban Realm to the Interior Spaces” başlıklı öneri, doktora tezi kapsamında çalışılmak üzere uygun görüldü.

“Kentlerin yönetim biçimleri ve yaşanan sosyal olaylar mekânları etkilemektedir.”

Öztürk, kentlerin yönetim biçimleri ve yaşanan sosyal olayların kamusal alandan iç mekânlara kadar birtakım değişikliklere yol açtığını söyledi. Kent yönetiminin aldığı kararların ve meydana gelen toplumsal olayların neden olduğu bu değişimlerin, zaman içinde kent ölçeğinden iç mekân ölçeğine kadar mekânları etkilediğinin altını çizdi. Hazırlamakta olduğu tezin konusunu 21. Yüzyılda, İstanbul'da, yönetim metotlarının, alınan kararların ve yaşanan toplumsal olayların yansımalarının kentsel ölçekten iç mekânlara kadar sosyo-mekânsal etkilerinin araştırılması olarak tanımlayan Öztürk, 21. yüzyılda kentsel mekân ve iç mekânlarda meydana gelen değişimleri ve bu değişimlerin "genius loci" kavramı üzerinden tartışılacağını vurguladı. İlgili araştırmanın yapılması için en uygun bölgenin İstanbul’un Beyoğlu İlçesi olduğu kaydeden Öztürk, Beyoğlu’nun geçirdiği ve geçirmekte olduğu değişim ve dönüşümlerle “yer” kavramına yönelik tartışmalar bağlamında eşsiz zenginlikte bir malzeme sunduğunu söyledi.

Arş. Gör. Tuğçe Öztürk’ü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.