Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık
 Mezuniyet Aşamasındaki için Tek Ders Sınavı Başvurusu Hakkında
Mezuniyet durumundaki öğrencilerimizin 2022-2023 Güz Yarıyılı Tek Ders ve Not Yükseltme Sınav Başvurusu için 27.01.2023 – 12.02.2023 tarihleri arasında aşağıdaki başvuru formunu doldurarak Güzel Sanatlar Fakülte Sekreterliği'ne (Kule 20. Kat ) ıslak imzalı olarak teslim etmesi gerekmektedir.
Sınavlar 15.02.2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde ilgili sınavlara girme hakkı olan öğrencilere ilişkin maddeler aşağıda belirtilmiştir:
 
“Madde 25 (7): (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Devam şartı dışında öğretim programında yer alan bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim­ öğretim döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir”
 
“Madde 25 (9): (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istediklerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile dekanlık/müdürlüğe başvurarak, genel not ortalaması yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim­ öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Genel not ortalaması yükseltme sınavında aldığı not başarı notu olarak işlenir.”


Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenciler İçin Tek Ders Sınavı Başvuru Formu
Not Yükseltme Sınavı Başvuru Formu