Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık
 Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerimizin Dikkatine
Azami öğrenim süresini dolduran ve ek sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrenciler için 2022-2023 bahar yarıyılı sınav ve ders kaydı başvuruları 30.01.2023 - 07.02.2023 tarihleri arasında yapılacaktır.
  1. Sınavına gireceğiniz veya ders kaydı yapmanız gereken ders/dersleri belirlemeniz gerekmektedir.

Sınav Hakkı Verilen ve Sadece Sınav Başvurusu Yapılacak Dersler
  • Başarısız olduğu ve harf notu (FF- FD) olan teorik ders saati uygulama ders saatinden fazla olan dersler (T>U).
 
Devam Zorunluluğu Olan ve Ders Kaydı Yapılacak Dersler
  • Başarısız olduğu derslerde teorik ders saati bulunmayan bahar dönemi dersleri.
  • Uygulama ders saati teorik ders saatine eşit veya yüksek olan bahar dönemi dersleri (T≤ U)
Bu sınavlar;

1. Sınav Hakkı; 27.05.2023-10.06.2023 tarihleri arasında;
2. Sınav Hakkı; 19.06.2023-23.06.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.


  1. Sınavına gireceğiniz veya ders kaydı yapmanız gereken dersin/derslerin ödemesi yapılmış olmalıdır.
İlgili dersin ödemesini gerçekleştirebilmeniz için hesap numaraları ve diğer bilgilere buradan erişebilirsiniz.

Öğrencinin bir ders için ek sınav veya sınırsız sınav haklarını kullanmak üzere yaptığı başvuru ve ödediği ücret bir sınav hakkı için geçerlidir. Öğrenci iki sınav hakkını, bir dersin final ve bütünleme sınavlarında, kullanmak isterse öğrenci başvuru esnasında iki sınav ücretini ödemesi gerekmektedir. İki sınav ücretini beraberce ödeyen öğrenci final veya bütünleme sınav haklarından birisine katılmadığı zaman ücret iadesi yapılmaz.
 
  1. Başvuru dilekçesi ve dekont ile Fakülte Sekreterliğine başvuru yapılmalıdır.
Ekte sizinle paylaşılmış olan başvuru dilekçesini bilgisayar ortamında doldurup, ıslak imzalı bir şekilde ödeme makbuzunuz ile birlikte Fakülte Sekreterliğine(Kule 20. Kat) teslim edilmelidir.


Konu hakkında detaylı bilgiye Önlisans ve Lisans Eğitiminde Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrencilerin Sınavlarına İlişkin Yönergesi’nden ulaşabilirsiniz.

Azami Öğrenci Ders Başvuru Dilekçesi
Azami Öğrenci Sınav Başvuru Dilekçesi