Güzel Sanatlar Fakültesi

İç Mimarlık
 2022-2023 Güz Yarıyılı Ara Sınav Mazeret Sınavları Hakkında
19-27 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşecek olan ara sınavlarına mazereti nedeni ile giremeyen öğrencilerimiz aşağıda yer alan İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda başvurması koşulu ile yönetim kurulunca uygun görülmesi durumunda mazeret sınavına katılabilirler.

“Madde 25:Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla mazeretinin sona erdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler. Mazeret süresi sebebiyle devamsız duruma düşen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Dönem sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.

(5) Sağlık sorunları nedeniyle mazeret sınavı için alınan sağlık raporlarının tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınmış olması gerekir. Raporlu öğrencinin rapor saatinden sonra rapor süresince girdiği sınavlar iptal olur. Rapor saatinden önce girdiği sınavlar iptal olmaz.”

ÇAP yapan öğrencilerin, Anadalı ile sınavı çakıştığında öncelikle Anadalda yer alan sınavlarına girmek ve çakışan sınavını belgeleyip, “Mazeret Sınavı Başvuru Formu”nu usulüne uygun doldurup, ıslak imzalı olarak GSF Dekanlığına başvuruda bulunması gerekmektedir.
 
Ara sınav mazeret sınavı başvurusu için, ekli form doldurularak ıslak imzalı olarak GSF Sekreterliğine (K Blok 20. Kat) başvuru yapılması gerekmektedir. 

Önemli not: Yönetmeliğe uygun alınan sağlık raporlarında tarih, saat, protokol numarası veya barkod bulunması zorunludur.

Başvurularınızda herhangi bir hak kaybına uğramamanız için bu hususlara dikkat etmeniz büyük önem taşımaktadır. 

Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

Mazeret Sınavı Başvuru Formu