Staj Defteri Hazırlama ve Teslim Süreci ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

Staj Defteri Hazırlama ve Teslim Süreci ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

12.05.2022 Per 10:19

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı & İç Mimarlık Bölümü öğrencilerinin staj defteri hazırlama ve teslim süreci ile ilgili en çok sordukları soruların cevapları derlendi.

Staj Defteri Hazırlama ve Teslim Süreci İle İlgili Bilinmesi Gerekenler
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı & İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, ikinci ve üçüncü yıl sonunda, yaz stajlarını yapmaya başladıkları dönemde ilk kariyer yolu ile karşılaşırlar. Öğrencilerin staj defteri hazırlama ve teslim süreci ile ilgili en çok sordukları sorulara cevap niteliğindeki bilgiler aşağıda başlıklar hâlinde derlendi:

STAJ DEFTERİ HAZIRLAMA SÜRECİ

Zorunlu yaz stajı defteri doldurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar:
 • Staj defteri elle veya bilgisayar ortamında doldurulabilir.
 • Her iş gününde yapılan eylemler en az bir paragraf yazı ile açıklanmalıdır.
 • Yazılarda resmi ifade ve cümleler kullanılmalıdır.
 • Cümlelerde edilgen fiil kullanılması tercih edilmelidir. Örneğin; “yapılmıştır”, “edilmiştir” gibi.
 • Cümlelerde “yaptım”, “ettim” gibi 1. tekil şahıs ekleri kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Yazılan açıklamaları destekleyen görseller yeterli olmalı ve ilgili günü takiben yerleştirilmelidir.
 • Görseller staj defterine yapıştırılabilir veya zımbalanabilir (görsellerin kaybolma ihtimaline karşı staj defteri sayfalarına ataç ile herhangi bir belge-fotoğraf tutturulmamalıdır).
 • Eğer dijital görseller, dosyalar var ise bunlar CD’ye yüklenerek staj defterinin en arka kapağının iç kısmına zımbalanabilir.
 • Staj defterinin son sayfasındaki “stajyer öğrenci devam takip çizelgesi” mutlaka staj defterinin içerisindeki tarihler ile uyumlu olacak şekilde doldurulmalıdır.
 • Her iş günü sayfa sonunda ve stajyer öğrenci devam takip çizelgesinde stajdan yetkili kişinin onayı olmalıdır.
 • Staj defteri basılmalı ve spiralli, ciltli veya sırtlıklı olarak 3 farklı yöntemden biri seçilerek defter hâline getirilmelidir. Şeffaf dosya, zımbalama gibi diğer yöntemler kabul edilmez.
 • Defterin arasına sıkıştırılmış, defterden taşan veya düşebilecek bir evrak bulunmaması, defterin derli toplu teslim edilmesi gerekmektedir.
 
STAJ DEFTERİ TESLİM SÜRECİ
 • Staj defteri staj bitim tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde bölüme imza karşılığında teslim edilmelidir.
 • Defter şahsen veya yakın vasıtası olmak üzere iki yöntemle teslim edilebilir.
 • Defterini yakını ile bölüme gönderecek öğrenciler teslim edecek kişinin isim ve soy isim bilgilerini bölümün araştırma görevlilerine e-posta yoluyla iletmelidir.
 
STAJ DEFTERİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
 • Staj defterini bölüme teslim eden öğrencilerin defterlerini kontrol etmek üzere staj komisyonu iki haftada bir toplanır.
 • İGÜ Staj Yönergesi’nde ya da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü & İç Mimarlık Staj Esasları’ndaki maddelerden herhangi biri sağlanmıyorsa veya staj komisyonu tarafından eksik görülürse staj defteri kabul edilmez. Staj komisyonu staj defteri eksik bulunan öğrenci ile görüşme yapma ve staj defterinin içeriği ile ilgili öğrenciye soru sorma hakkına sahiptir. Eksik görülen yerler staj komisyonu tarafından öğrenciye en geç 1 ay içinde bildirilir.  Eksikler öğrenci tarafından en fazla 10 iş günü içinde tamamlanarak güncellenen staj defteri tekrar bölüme teslim edilir. Eğer staj defteri kabul edilmezse öğrenci defterini geri alabilir.
 • İGÜ Staj Yönergesinde ya da İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü & İç Mimarlık Bölümü Staj Esaslarındaki maddelerin hepsi sağlanıyorsa ve staj komisyonu uygun görürse staj defteri onaylanır. Staj komisyonu tarafından onaylanan staj defterleri en geç stajı izleyen yarıyıl sonuna kadar İGÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilir.

Staj yapacak öğrencilerin staj yönergesini mutlaka okuması, hak ve sorumluluklarını bilmesi gerekmektedir. Staj yönergesine ulaşmak için tıklayınız.