Arş. Gör. Mustafa Dallı İSHAD2021 5. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumuna Katıldı

Arş. Gör. Mustafa Dallı İSHAD2021 5. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumuna Katıldı

18.11.2021 Per 10:31

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) Bölümlerinden Arş. Gör. Mustafa Dallı İSHAD2021 5. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumuna katıldı.

Arş. Gör. Mustafa Dallı İSHAD2021 5. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumuna Katıldı
Son birkaç yılda dünya çapında artan doğal afetler, doğal tehlikelerin anlaşılmasına ve araştırılmasına bilgi sağlamak, afetleri yönetmek ve kayıpları azaltmak için yeni fikirlerin ve yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu, Akademik Platform tarafından 2016'dan beri düzenlenen yıllık bir sempozyumdur. Doğal afetler ve afet yönetimi ile ilgili orijinal, en yeni araştırmaları ve eleştirel incelemeleri yayınlamak için bir sağlayan bir platformdur. Bu çerçevede konferans akademisyenleri, uzmanları, bürokratları, idarecileri, kurumları, öğrencileri, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını doğal afetler ve afet yönetiminin daha iyi anlaşılması, paylaşması, değişimi ve güncellenmesi için bir araya getiren bir platform oluşturmaktadır.

Bu bağlamda 5. Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (ISHAD2021), Akademik Platform ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ortaklığında 5-7 Kasım 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda; genel afet konularının yanında mimari ile ilgili olarak afete duyarlı kentleşme, afetlerde bilgisayar ve teknoloji kullanımı, depreme dayanıklı yapı tasarımı, doğal afetlerde risk analizi ve afet yönetimi, afet direnci ve sürdürülebilirlik, yangın, zemin problemleri konuları yer almıştır.

Sempozyuma katılan Arş. Gör. Mustafa Dallı'nın sempozyum ile ilgili görüşleri şu şekildedir:

"5. Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (ISHAD2021) içerisinde yer alan konular ve bildiriler oldukça heyecan vericiydi. Özellikle tez konum olan depreme dayanıklı yapı tasarımı başta olmak üzere sempozyumda sunulan konular ve bildiriler Türkiye gibi deprem ve afet konusunda bilinçli olunması gereken bir ülke için son derece büyük önem arz eden konulardı. Pek çok akademisyen ve araştırmacının afet, afet yönetimi ve depreme dayanıklı yapı tasarımına dair farklı fikirleri dile getirmeleri, bu konudaki önlem önerilerinin de çeşitlenmesinde oldukça etkili oldu. Bunun yanında çeşitli alanlarda uzman kişiler tarafından aktarılan ‘afet bilinçliliği’ kavramı tüm katılımcıların bakış açılarını çeşitlendirdi. Ayrıca sempozyumda beklenen ’Büyük İstanbul Depremi’ve alınması gereken önlemler, dikkat edilmesi gereken konuların altı çizildi. Sempozyumun bu çeşitlilik durumu yani sosyal bilimler ya da mühendislik, mimarlık gibi bilim dallarından araştırmacıların olması kendi konuma da eklenebilecek ve üzerine araştırma yapılabilecek alanlar keşfetmeme yardımcı oldu."

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01