İÇ MİMARLIK

Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavları Başvurusu Hakkında

27.01.2022 Per
Mezuniyet durumundaki öğrencilerimiz 2021-2022 Güz Dönemi Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavı başvurusu için 28.01.2022 – 12.02.2022 tarihleri arasında aşağıdaki formu doldurarak gsf@gelisim.edu.tr adresine ıslak imzalı şekilde tarayıp göndermeniz ya da Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreterliği'ne gelerek elden teslim etmeniz gerekmektedir.

Sınavlar 15.02.2022 tarihinde yüz yüze şeklinde gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerimizin başvurularını *******@ogr.gelisim.edu.tr uzantılı mail adreslerinden, ilgili formu gönderirken mailde konu kısmına “Tek Ders/Not Yükseltme Sınav Başvurusu” yazması gerekmektedir.
 
İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde ilgili sınavlara girme hakkı olan öğrencilere ilişkin maddeler aşağıda belirtilmiştir:
 
“Madde 25 (7): (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Devam şartı dışında öğretim programında yer alan bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim­ öğretim döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir”
 
“Madde 25 (9): (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istediklerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile dekanlık/müdürlüğe başvurarak, genel not ortalaması yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim­ öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Genel not ortalaması yükseltme sınavında aldığı not başarı notu olarak işlenir.”


Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Not Yükseltme Sınavı Başvuru Formu

Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenciler İçin Tek Ders Sınavı Başvuru Formu

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01