Öğr. Gör. İbrahim Erol’un Makalesi Yayımlandı

Öğr. Gör. İbrahim Erol’un Makalesi Yayımlandı

10.02.2021 Çar 10:04

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. İbrahim Erol’un Prof. Dr. Ayfer Aytuğ ve Yüksek Mimar F. Esra Tanrıkulu ile kaleme aldığı “Türkiye’de Z Kuşağı’nın Konut Algısı Üzerinden Geleceğin Konutlarına İlişkin Önermeler” başlıklı makale yayımlandı.

Öğr. Gör. İbrahim Erol’un Makalesi Yayımlandı
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık Bölümü Öğr. Gör. İbrahim Erol’un Prof. Dr. Ayfer Aytuğ ve Yüksek Mimar F. Esra Tanrıkulu ile kaleme aldığı “Türkiye’de Z Kuşağı’nın Konut Algısı Üzerinden Geleceğin Konutlarına İlişkin Önermeler” başlıklı makale Online Journal of Art and Design’da Ocak 2021’de yayınlanmıştır.

Öğr. Gör. İbrahim Erol makale ile ilgili şu ifadelerde bulunmuştur:
“Çalışma kapsamında, bir yaşam alanı olan konutlara, Z Kuşağı’nın perspektifinden yaklaşarak, bu kuşağın mekânsal algıları sorgulanmış ve gelecekte yaşamlarını sürdürecekleri konutlardaki olası beklentileri araştırılmıştır. Çalışmada konut kültürü, kuşak kavramı ve Z Kuşağı kavramsal olarak incelendikten sonra 18-22 yaş aralığında belirlenen 75 katılımcı ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların konut algısı; aidiyet, mahremiyet, esneklik ve estetik kavramları üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, Türkiye’de, Z Kuşağı’nın tercihleri doğrultusunda şekillenebilecek olan geleceğin konutlarına ilişkin önermeler geliştirilmiştir.”
 
Makalenin özeti:

“Günümüzde birçok disiplini etkisi altına alan hızlı değişim, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kendisini göstermektedir. Özellikle küreselleşmenin etkisi ile birlikte Mimarlık da zaman zaman değişim ve dönüşüm geçirmekte, bireylerin ve toplumların zihinsel ve psiko-sosyal farklılaşmalarının etkisi altında kalmaktadır. Mimarlık da özellikle küreselleşmenin etkisi ile birlikte zaman zaman değişim ve dönüşüm geçirmekte, bireylerin ve toplumların zihinsel ve psiko-sosyal farklılaşmalarının etkisi altında kalmaktadır. Bu farklılaşmalar, geleceğin konutlarında farklı biçimlere evrilme yönelimleri ortaya çıkarabilecektir. Dolayısı ile geleceğin konutlarının potansiyel kullanıcıları olan Z Kuşağı’nın hayata bakış açısı, yorumlama kabiliyeti ve kültürel değerlere bağlılığı gibi etkenler, psiko-sosyal gereksinimlerinde değişim gösterebilmektedir. Bu nedenle, Z Kuşağı’nın çevreyi algılama biçimi, geleceğin konutlarında biçimsel ve işlevsel değişimlerin ortaya çıkmasında rol oynayabilecektir. Çalışma kapsamında, bir yaşam alanı olan konutlara, Z Kuşağı’nın perspektifinden yaklaşarak, bu kuşağın mekânsal algıları sorgulanmış ve gelecekte yaşamlarını sürdürecekleri konutlardaki olası beklentileri araştırılmıştır. Çalışmada konut kültürü, kuşak kavramı ve Z Kuşağı kavramsal olarak incelendikten sonra 18-22 yaş aralığında belirlenen 75 katılımcı ile bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların konut algısı; aidiyet, mahremiyet, esneklik ve estetik kavramları üzerinden değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, Türkiye’de, Z Kuşağı’nın tercihleri doğrultusunda şekillenebilecek olan geleceğin konutlarına ilişkin önermeler geliştirilmiştir.”

Makalenin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01