Dr. Öğr. Üyesi Emre Aykaç’ın Bölüm Yazarı Olarak Katkıda Bulunduğu “Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mutfak Yönetimi” Kitabı Yayımlandı!

Dr. Öğr. Üyesi Emre Aykaç’ın Bölüm Yazarı Olarak Katkıda Bulunduğu “Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mutfak Yönetimi” Kitabı Yayımlandı!

16.11.2021 Sal 04:51

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emre Aykaç’ın bölüm yazarı olarak katkıda bulunduğu ve editörlüğünü Doç. Dr. Lütfi Buyruk’un yaptığı Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mutfak Yönetimi kitabı Detay Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

mutfak yönetimi
Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mutfak Yönetimi kitabı, mutfak kavramı ve mutfağın tarihsel gelişimi bölümüyle başlayıp, sırasıyla mutfak hizmetlerinin sunulduğu işletmeler ve mutfak çeşitleri, mutfağın yönetim ve organizasyonu, mutfak planlaması ve mutfakta temel bölümler, mutfakta kullanılan ekipmanlar, mutfakta üretim süreci, mutfakta maliyet kontrol süreci, mutfakta gıda güvenliği ve hijyen, mutfakta iş sağlığı ve güvenliği ile mutfakta kullanılan otomasyon sistemleri bölümlerinden oluşmaktadır. Her bir bölüm farklı üniversitelerden konusunda uzman akademisyenler tarafından, geniş bir yerli-yabancı alan yazın taramasıyla kaleme alınmıştır. Kitap, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerle birlikte, akademisyenlere ve sektör çalışanlarına da katkılar sunacaktır.

Kitabın girişinden;

“…Mutfak bir otel işletmesinin kalbi; yiyecek içecek işletmelerinin de temel varoluş amacı olarak görülmektedir. Bu nedenle mutfak departmanının etkili bir biçimde yönetilmesi ve işlevsel bir mekanizma ile organize edilmesi işletmeler için hayatî önem taşımaktadır. Bu bölüm kapsamında yiyecek içecek işletmeleri mutfakları ve otel mutfak departmanları için ideal bir yönetim ve organizasyon yapısının teorik temelleri ele alınacaktır.”

 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01