Dr. Öğr. Üyesi Cansın İlayda Çetin’den Yeni Yayın!

Dr. Öğr. Üyesi Cansın İlayda Çetin’den Yeni Yayın!

24.11.2021 Çar 12:13

Dr. Öğr. Üyesi Cansın İlayda Çetin’in makalesi Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’nin Ekim sayısında yayımlandı.

cansın ilayda çetin makale
İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Cansın İlayda Çetin’in “The Relationship between Presentation of Artworks of Various Dimensions and Architectural Design in The Scope of The Development of Exhibition Design” başlıklı makalesi Atatürk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi’nin Ekim sayısında yayımlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Cansın İlayda Çetin İngilizce olarak yazdığı araştırma makalesi hakkındaki görüşlerini şu şekilde paylaştı:

“Sanat tarihi sürecinde değişim kavramının disiplinler arası etkileşim yoluyla ele alındığı görülmektedir. Aynı ve farklıyı yaratma kavramı hiç bitmeyen bir döngü içindedir. Bu disiplinler, dönemsel farklılıklar gösterse de, makalemin temeli olan sergileme kavramıyla bağlantı kurmamızı kolaylaştırmıştır. Serginin de bir iletişim unsuru olduğu düşünülürse, galerinin nesne ile ziyaretçi arasında bağlantı kurmak için kullanılan bir mekan olduğu ve teknolojinin sergi tasarımında değişikliklere neden olduğu söylenebilir. Günümüzde sergilenen ürünler artık sergilenmekle kalmamakta, serginin kendisi de bir sanat eseri haline gelmiş ve sergi tasarımı bilinçli olarak tasarlanmaya başlamıştır. Bu değişim, sanatın ne olduğunu ve tasarımın ne olduğunu sorgulamanıza neden olmaktadır.

Bu araştırma kapsamında da, sergi mekanının mekan gereksinimleri bağlamında iç mekan tasarım performansının iyileştirilmesine yönelik betimsel bir çalışma yapılmıştır. Yöntem olarak ilk aşamada "sergi tasarımı" anahtar kelimesi kullanılarak uluslararası literatür taraması yapılmıştır. Bir sonraki adımda ise elde edilen verilere dayalı olarak, çeşitli boyutlardaki çalışmaları değerlendirebilmek adına fotoğraf çalışmaları ve metal/cam çalışmaları ile sınırlandırılmış olan örnekler ile sergi tasarımında deneyim ve etkileşimin nasıl özgün sonuçlar üretebileceği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna ek olarak, mevcut koşullar altında olağan sergileme ve onu geliştirme kavramını tartışmakta ve incelemeler yoluyla araştırma kapsamındaki yargıların mimari ilkelerin parametrelerine dayalı olarak daha somut bir şekilde sunulması ortaya konmuştur. Bu kapsamda oluşturulan kişisel uygulamada; kişinin mekânla ilişkisi ve bu ilişkinin oluşturduğu etkileşim ile sanatçı, sanat eseri ve izleyici üçlüsünün ihtiyaçları da ele alınmıştır.

Bu araştırma sayesinde, tasarımcıların tasarım sürecinde girdi olarak kullanabilecekleri sergi alanının tasarım performansını iyileştirmek için kıyaslamalar yapılmıştır. Bu tür çalışmaların çoğaltılması, sanatçının sergi tasarımındaki performansını büyük ölçüde iyileştirecek ve gelecekteki tasarımlarda bilgi ve deneyim paylaşımının güncel sürekliliğini sağlayacaktır."

Öğretim elemanımız Dr. Öğr. Üyesi Cansın İlayda Çetin’i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Makalenin künyesi şu şekildedir:

Çetin, C. İ. (2021). The Relationship between presentation of artworks of various dimensions and architectural design in the scope of the development of exhibition design. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 27(47), 548-560. https://doi.org/10.35247/ataunigsed.974021

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01