Dr. Öğr. Üyesi Çağlayan Hergül “Çevrim İçi Eğitimcinin Eğitimi” Sunumunu Gerçekleştirdi

Dr. Öğr. Üyesi Çağlayan Hergül “Çevrim İçi Eğitimcinin Eğitimi” Sunumunu Gerçekleştirdi

25.02.2021 Per 10:57

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İletişim ve Tasarımı Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Çağlayan Hergül 15.02.2021 tarihinde Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarını kapsayan “Çevrim İçi Eğitimcinin Eğitimi” sunumunu gerçekleştirdi.

çağlayan hergül eğitim
Eğitim süreci dijitalleşme ve pandemi süreci ile birlikte dönüşüme uğramaktadır. Eğitimin online platforma taşınması ile birlikte online sunumlar ve öğrencinin dikkatini çekme gibi konular ön plana çıkmıştır. Bu süreçte çeşitli eğitimler sunumlar gerçekleşmektedir ve öğretim üyeleri deneyimlerini paylaşmaktadır. Bu kapsamda İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İletişim ve Tasarımı Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Çağlayan HERGÜL tarafından 15.02.2021 tarihinde “Çevrim İçi Eğitimcinin Eğitimi” sunumu gerçekleştirilmiştir. Seminere Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarından 34 kişi katılım sağlamıştır.

Seminer sunumu 4 ana başlık çevresinde gelişmektedir. Bunlar çevrimiçi eğitime dair “Temel Kavramlar”, “Ders İzlenceleri”, Çevrim İçi Öğrenmede Etkileşim”, “Çevrimiçi Öğretimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı” şeklindedir. Sunumda da değinildiği üzere: “Uzaktan eğitim, öğrencinin öğreticiden fiziksel olarak ayrı olduğu bir eğitim yöntemidir. Kendi başına veya yüz yüze dâhil olmak üzere diğer eğitim biçimleriyle birlikte kullanılabilir. Uzaktan eğitimde, öğrenciler öğretimi destekleyen kurumdan fiziksel olarak ayrıdırlar.” Bu kapsamda senkron ve asenkron eğitim üzerinde durulmuş, mekan ve zaman kontrolüne değinilmiştir.  Ders izlencelerinin hazırlık süreci ile ilgili bilgilendirme yapılmış, çevrimiçi öğretim süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenlere dair öneriler sunulmuştur. Öğrencilerle etkileşim ve bu etkileşimi sağlamak amaçlı materyal ve tasarım kullanımı hakkında bilgiler verilmiştir. Ayrıca çevrimiçi sunum teknikleri kapsamında Powerpoint ve Prezi uygulamalarında sunum hazırlama ile ilgili bilgiler verilmiştir. Soru-cevap şeklinde karşılıklı etkileşim sağlanarak eğitim sonlandırılmıştır.

Çevrim İçi Eğitimcinin Eğitimi” sunumu gerçekleştiren İletişim ve Tasarımı Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Çağlayan Hergül de görüşlerini dile getirmektedir:

“Geçtiğimiz yaz döneminde aldığımız ‘E-Eğiticinin Eğitimi’ seminerinden edindiğimiz kazanımlarla ilgili olarak farkındalık yaratmak adına yeni bir hizmetiçi eğitim semineri düzenledik. Bu seminerde odaklandığımız konu modern dijital eğitim-öğretim araçları oldu. Ben de derslerimde sıklıkla kullandığım Prezi sunum platformu üzerinde durdum ve sanat eserlerinin, sanatla ilgili çalışmaların bir eğitim materyali olarak dijital eğitim araçlarıyla nasıl aktarılabileceği üzerine bir sunum gerçekleştirdim. Değerli hocalarımın katılımlarıyla zenginleşen sunumumuzun sonunda dijital eğitim araçlarıyla ilgili verimli bir tartışma ortamı oluştu. Katılımcı herkese teşekkür ediyorum."

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01