Doç. Dr. Aysun Cançat’tan Yeni Bildiri “Resim Sanatında Mürekkep Tekniklerine Dair Bir Seçki”

Doç. Dr. Aysun Cançat’tan Yeni Bildiri “Resim Sanatında Mürekkep Tekniklerine Dair Bir Seçki”

03.09.2022 Cmt 10:41

Aysun Cançat’ın Doğu Asya uygarlıklarına ait olan bazı mürekkep tekniklerini hem teknik hem de kavramsal boyutta karşılaştırmalı olarak değerlendirdiği bildirisi II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresinde sunuldu. Zen Budizm felsefeleriyle bağlantılı olarak Baimiao, Nanga, Haiga, Zenga, Ensō (Zen Daireleri), Sumi-e, Estamplar ve Lavi gibi tekniklerin ele alındığı bildiride az renkçi ve sade bir anlayışın yanında su, mürekkep ve resim yapılan yüzeyin beyazlığına odaklanıldı.

Doç. Dr. Aysun Cançat’tan Yeni Bildiri “Resim Sanatında Mürekkep Tekniklerine Dair Bir Seçki”
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGU), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Grafik Tasarımı Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Aysun Cançat, II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi’ne katıldı. Kayseri Üniversitesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ortaklığında, 20-21 Haziran 2022 tarihlerinde çevrim içi ortamda düzenlenen kongrede, Doç. Dr. Aysun Cançat "Resim Sanatında Mürekkep Tekniklerine Dair Bir Seçki" başlıklı sözel bildiri sunumunu gerçekleştirdi ve çalışması tam metin bildiri olarak kongre bildiri kitabında yayınlanmak üzere kabul edildi.

“Sanat ve Tasarım Araştırmaları” üst başlığı altında grafik tasarımı, resim, tekstil tasarımı, endüstriyel tasarım, mimarlık, iç mimarlık gibi pek çok farklı disiplinden çalışmalara açık olan II. Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi, sanat ve tasarım alanları ve bu alanlarla ilişkilendirilmiş çok disiplinli çalışmaları uluslararası platformda paylaşmayı ve tartışmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Sanat ve Tasarım Araştırmaları Kongresi’nde disiplinler arası pek çok bilimsel çalışma yer almıştır. 

Doç. Dr. Aysun Cançat "Resim Sanatında Mürekkep Tekniklerine Dair Bir Seçki" başlıklı bildirisini şu şekilde özetlemektedir:

“Bu çalışma, Doğu Asya uygarlıklarına ait olan bazı mürekkep tekniklerini, benzerlik ve farklılıkları ile değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu karşılaştırma hem teknik hem de kavramsal boyutta ele alınmıştır. Ele alınan teknikler; Baimiao, Nanga, Haiga, Zenga, Ensō (Zen Daireleri), Sumi-e, Estamplar ve Lavi’dir. Uygulama olarak farklılık gösteren bu tekniklerin ortak yanları, Zen Budizm felsefeleriyle bağlantılı olmalarıdır. Çok renkli olmayan tekniklerin diğer ortak yanı ise, yaşamın içinden ele alınan bir konunun, görüntüsünün ötesindeki kavramsal derinliklerdir. Bu az renkçi ve sade anlayış, Zen felsefesine dayanmaktadır. Sıklıkla, su ve mürekkebin kullanıldığı bu tür çalışmalarda resim yapılan yüzeyin beyazlığı da önemli bir eleman olmuştur. Tüm bu özellikler çalışmadaki örnek görsellerde izlenmektedir. Öte yandan mürekkep malzemesinin ve bu tekniklerin, Doğu Asya medeniyetlerinin zenginleşmesinde olduğu kadar, tüm dünyada güzel sanatlar alanında çeşitli tekniklerin gelişiminde önemli katkıları olmuştur.”

Doç. Dr. Aysun Cançat’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.