Arş. Gör. Başak Lale İç Mimari Plan Renklendirme Eğitimi Verdi!

Arş. Gör. Başak Lale İç Mimari Plan Renklendirme Eğitimi Verdi!

09.06.2022 Per 08:17

İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Başak Lale, bir vakıf üniversitesindeki proje dersi kapsamında iç mimari plan renklendirme teknikleri üzerine eğitim verdi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü Arş. Gör. Başak Lale, bir vakıf üniversitesindeki proje dersi kapsamında iç mimari plan renklendirme teknikleri üzerine eğitim verdi.
İstanbul Işık Üniversitesi, 2021/2022 Bahar Dönemi, Dikey Stüdyo dersi kapsamında İç Mimarlık Stüdyosu 1, 2 ve 3 öğrencileri, 2 Haziran 2022 tarihli ders kapsamında Arş. Gör. Başak Lale eğitmenliğinde plan renklendirme pratikleri gerçekleştirdi. Eğitim kapsamında öğrenciler, öncelikle Arş. Gör. Başak Lale tarafından uygulamalı olarak gösterilen renklendirme ve teknik çizim gösterildi.

Dersin ikinci kısmında, öğrenciler, eğitim kapsamında edinimlerini stüdyo kapsamında hazırladıkları proje teknik çizimleri (plan ve kesitleri) üzerinde uyguladı. Arş. Gör. Başak Lale’nin eğitimin içeriği ve öğrencilerin kazanımları konusundaki görüşleri şu şekildedir:

“Geçtiğimiz hafta ara jürisine katıldığım Işık Üniversitesi, dikey stüdyo ara jürisinde verilen kritiklere istinaden, dersin yürütücüsü Öğr. Gör. Aslı Kırbaş tarafından teknik çizim renklendirme eğitimi vermek üzere stüdyo dersine davet edildim. Öğrencilerin, kendi projelerini dönem içerisinde ne denli özenle geliştirdikleri göz önünde bulundurulduğunda, sunum aşamasına odaklanmak sadece dönem içi çıktılarını geliştirmekle kalmayacak, sonraki projelerde de ihtiyaçları olan teknik bilgileri sağlayacaktır. Eğitimin ilk aşamasında, öğrencilere belirli bir plan üzerinden, renklendirme adımları işleve uygun kullanılabilecek marker numaraları ile birlikte gösterilmiştir. Zemin (ahşap, mermer, seramik, dış alan), mobilya, duvar renklendirmeleri gerçekleştirilirken, öğrencilere hem doğru hem de yanlış uygulamalar örneklerle gösterilmiştir. Renklendirme çalışmaları sırasında, çizimi yaşatmayı sağlayan doku ve gölge uygulamaları yapılmıştır. Eğitimin ikinci aşamasında, öğrencilerden, kendi planlarının belirli alanlarını gösterilen tekniklerle renklendirmeleri istenmiştir. Öğrenciler bu aşamada gerekli noktalarda sorularını kolaylıkla sorabilmiş ve takıldıkları noktalar üzerinden kritikler alabilmişlerdir. Gerçekleştirilen eğitim, öğrencilerin, ikinci boyuttaki çizimleri renklendirirken tasarlamalarına, üç boyutlu düşünmelerine olanak sağlamıştır. Özellikle dersin tamamlanması ile ortaya çıkan sonuç paftalar, dersin öğrencilere somut etkisini ortaya koyar niteliktedir. İç Mimarlık eğitiminde son zamanlarda sıklıkla kullanılan render görselleştirme tekniklerinin, öğrencilerin çizerken düşünme yetisini sekteye uğrattığı düşünüldüğünde, bu eğitimin kazanımlarının sadece görselleştirme bağlamında ele alınmaması gerektiğini, öğrencilere başka açılardan bakma yetisini kazandırdığını düşünmekteyim. Öğr. Gör. Aslı Kırbaş’a, daveti için ayrıca teşekkür ederim.”

Arş. Gör. Başak Lale’yi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.