Aramıza Hoş Geldiniz!

Aramıza Hoş Geldiniz!

20.09.2022 Sal 09:29

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) 2022-2023 güz dönemi yatay geçiş başvuruları sonuçlandı ve yatay geçiş yapmaya hak kazanan öğrencilerin isimleri açıklandı. Gerçekleştirilmiş olan başvurular arasında özellikle İç Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri öne çıktı.

Aramıza Hoş Geldiniz!
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), ulusal ve uluslararası kalite standartlarında eğitim-öğretim hizmeti sunmayı, öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı uygulamayı, sürekli ve sürdürülebilir iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerini her alanda uygulamayı kalite politikası olarak benimsiyor. Bu anlayışla sürdürülmeye devam edecek yeni eğitim-öğretim yılında üniversitemize yeni öğrenciler katılmaya devam ediyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı yatay geçiş başvuruları 08 Haziran 2022 - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşti. Kurum içi, kurumlar arası ve yurt dışı kontenjanların söz konusu olduğu süreçte hem GANO hem de Merkezi Yerleştirme Puanı (Ek Madde-1) ile başvurular online olarak alındı.

Başvurulara Katılım Oldukça Yoğundu

2022-2023 güz eğitim-öğretim dönemi için gerçekleştirilecek yatay geçiş başvurularında Güzel Sanatlar Fakültesi’nin tüm bölümleri büyük ilgiyle karşılandı. Güzel Sanatlar Fakültesi bölümlerine toplamda doksan altı öğrenci yatay geçiş başvurusunda bulundu. Başvuran öğrencilerden seksen dördünün başvurusu uygun görülerek onaylandı.

İç Mimarlık Bölümleri En Fazla Tercih Edilen Bölümler Arasında

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin toplam öğrenci sayısı ile en kalabalık bölümlerinden olan İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) Bölümleri Yatay Geçiş Başvuruları sürecinde de en fazla tercih edilen bölümler arasında yer aldı. İlgili bölümlere toplam olarak başvuru yapan öğrencilerin sayısının elli iki olduğu gözlendi. İç mimarlık bölümleri göz önüne alındığında bölüm bazında başvuran öğrenci sayıları ise şu şekilde bildirildi;
  • İç Mimarlık Bölümü:19
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı:32
  • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce):1
Aramıza Hoş Geldiniz

İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) bölümlerine yatay geçiş başvuruları kabul edilen öğrencilere İGÜ ailesi olarak hoş geldiniz diyor ve başarılı bir dönem diliyoruz.