5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun!

5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun!

09.06.2022 Per 02:59

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Arş. Gör. Gökçe Uzgören, Dünya Çevre Günü’nün önemini ICM358 Geleceğin Çevresi dersi üzerinden değerlendirdi.

5 haziran dünya çevre günü
Dünya Çevre Günü, İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’ndan bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır.

2018 Dünya Çevre Günü’nün sloganı “Plastik Kirliliğiyle Mücadele Et (Beat Plastic Pollution)” olarak belirlenmiştir. Plastik atıkların doğa ve yaban hayatı ile insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması doğrultusunda insanların günlük hayatlarında değişiklikler yapması çağrısında bulunulmaktadır.

Dünyada bir dakikada bir milyon plastik su şişesi satın alınmakta ve her yıl beş trilyon tek kullanımlık poşet tüketilmektedir. Kullandığımız plastik ürünlerin %50’sini tek kullanımlık ürünler oluşturmaktadır. Okyanuslarda bir yılda biriken plastik dünyanın etrafını dört kez dönebilecek miktarda olup, tamamen çözülene dek bin yıl boyunca varlığını sürdürmektedir. Plastikler insan bedenine de doğrudan zarar vermekte olup,  olumsuz etkiler mikro plastikler aracılığıyla insanların su ve gıdalarına kadar ulaşabilmektedir. Çevre sorunlarının giderek arttığı dünyamızda, bireyleri bu konuda araştırma yapmaya yönlendirmek ve ortak bir bilinç oluşturmak daha da önemli hâle gelmiştir. Buradan hareketle, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde ICM358 kodlu Geleceğin Çevresi dersi açılmıştır.

ICM358 Geleceğin Çevresi dersinin amacı; gelecekte yaşayacağımız çevrenin doğru tasarımı için öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirme ve öğrencilere buna ilişkin çağdaş uygulamaları tanıma ve planlama becerisi kazandırmaktır. Bu ders, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) öğrencilerinin ortak sosyal seçmeli ders havuzunda bulunmaktadır ve fakültedeki tüm öğrenciler tarafından seçilebilmektedir. Derste; projede erişilebilirlik, işlevsel kurgunun araştırılması ile bunlarının grafiksel ifadesi, tarihsel bir yaklaşım içinde gelişen toplumun değişen ihtiyaçları ve buna bağlı kullanıcı gereksinmeleri ve mekân performanslarının gelişimi, sürdürülebilirlik kavramı ve iç mimarideki sonuçları, ütopya kavramı ve örnekleri, ihtiyaçlara bağlı olarak yaratıcılığın geliştirilmesi gibi konular üzerinde durulmaktadır. Böylece çevreye duyarlı tasarım bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşaması dileğiyle, Dünya Çevre Günü kutlu olsun.

ICM358 Geleceğin Çevresi dersi hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Kaynaklar: T.C. Dış İşleri Bakanlığı, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” https://www.ab.gov.tr/5-haziran-dunya-cevre-gunu_51288.html, Erişim tarihi: 5 Haziran 2022.