Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavları

Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavları

01.07.2020 Çar

Mezuniyet durumundaki öğrencilerin, 2019-2020 Bahar Yarıyılı Tek Ders ve Not Yükseltme Sınav başvurusu için 04.07.2020-10.07.2020 tarihleri arasında aşağıdaki ilgili formu doldurarak ıslak imzalı şeklini tarayıp gsf@gelisim.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
Sınavlar 14.07.2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilecektir. Başvuru formunu gönderirken mailde konu kısmına “Tek Ders/Not Yükseltme Sınav Başvurusu” yazılması gerekmektedir.
 
‘İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin bu sınavlara girme hakkı olan öğrencilere ilişkin maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

Sorularınız için 0212-4227000/213 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz. 
 
Madde 25 (7): (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Devam şartı dışında öğretim programında yer alan bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim­ öğretim döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir”
 
Madde 25 (9): (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istediklerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile dekanlık/müdürlüğe başvurarak, genel not ortalaması yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim­ öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Genel not ortalaması yükseltme sınavında aldığı not başarı notu olarak işlenir.”

Not Yükseltme Sınavı Başvuru Formu 

Birim Tek Ders Sınavı Başvuru Formu 
 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01