2021-2022 Yaz Öğretimi Hakkında

2021-2022 Yaz Öğretimi Hakkında

22.06.2022 Çar

Üniversitemiz Öğrencilerinin Yaz Öğretiminde, Ders Alma ve Devam Koşulları
 

Üniversitemiz öğrencileri için ders kayıtları OBİS üzerinden yapılacaktır. 
Öğrenciler öncelikle derslere OBİS üzerinden ders seçimlerini yaparak akabinde ödemelerini gerçekleştireceklerdir. 
Ödemelerini ders kayıt süresi bitimine kadar yapmayan öğrencilerin ders kayıtları geçersiz sayılacaktır.
Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız kaldığı veya genel not ortalaması (GANO)’sını yükseltmek amacı ile almak istediği dersleri alabilir.
Yaz öğretiminde bir öğrenci başka bir Yükseköğretim Kurumundan alınan dersler dahil en fazla 4 ders alabilir.
Geçerli mazereti (ölüm, hastalık, kaza gibi) ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilenler hariç olmak üzere yaz öğretiminde ders ekleme, ders bırakma ve dersten çekilme uygulanmaz. Dersi seçtiği halde devam etmeyen öğrencilere, dersin normal dönemindeki notu dikkate alınmadan FF harf notu verilerek sisteme işlenir.
Yaz öğretiminde üst sınıfa ait ders alınamaz.
Ders kayıtlarından sonra 10 kişinin altında seçilen dersler açılmayacaktır.
GSF öğrencileri için seçmeli havuzlarda yer alan tüm dersler güz ve bahar yarıyılları olmak üzere her iki dönemi de kapsamakta olup, almak istenilen yarıyıldaki derse sayılabilmektedir.
 

2021-22 Yaz Öğretimi'nde açılması muhtemel olan dersleri görmek için tıklayınız.

 
Üniversitemiz Öğrencilerinin Yaz Öğretiminde Başka Yükseköğretim Kurumundan Ders Alma Koşulları

Bir ders yaz öğretiminde açılamıyorsa, Senato tarafından belirlenen yaz öğretimine ilişkin usul ve esaslar kapsamında, ilgili dersin kredi ve içeriğinin eşdeğerliği bölüm başkanınca uygun görülmek ve yerel kredisi ilgili dersin yerel kredisinden az olmamak kaydı ve ilgili birim yönetim kurulunun kararı ile başka bir üniversiteden alınabilir.

 

Başka Yükseköğretim Kurumu Öğrencilerinin Üniversitemizden Ders Alması

Başka yükseköğretim kurumlarında öğrenci olduğunu belgeleyen öğrenciler, Üniversitenin yaz öğretiminde açılan dersleri alabilirler. Seçilen ders kayıtları iptal edilemez; öğrenciler Öğrenci Belgesi ve 1 adet Fotoğraf ile ders kayıt tarihleri arasında Rektörlük Binası Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuru yapacaklardır.

Başvuru formu için 
tıklayınız.


2021-22 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Takvimi
 

Başlama Tarihi

Bitiş Tarihi

Olay

17 Haziran 2022 Cuma

28 Haziran 2022 Salı

DERS KAYITLARININ YAPILMASI (ONLINE)

01 Temmuz 2022 Cuma

01 Temmuz 2022 Cuma

DERSLERİN BAŞLAMASI

04 Temmuz 2022 Pazartesi

15 Temmuz 2022 Cuma

Ara Sınav Tarihlerinin İlanı

01 Ağustos 2022 Pazartesi

07 Ağustos 2022 Pazar

Ara Sınavlar

01 Ağustos 2022 Pazartesi

13 Ağustos 2022 Cumartesi

Ara Sınav Sonuçlarının İlanı

01 Ağustos 2022 Pazartesi

15 Ağustos 2022 Pazartesi

Final Sınav Tarihlerinin İlanı

26 Ağustos 2022 Cuma

26 Ağustos 2022 Cuma

DERSLERİN SONA ERMESİ

28 Ağustos 2022 Pazar

28 Ağustos 2022 Pazar

Yaz Öğretimi İçin Ödev, Kısa Sınav vb Faaliyetlerin Sisteme Girilmesi (Gece Saat 24.00 de Sistem kapanacak ve Bu Saatten Sonra Not Girişi Yapılamayacak ve Girilen Notlar Kaldırılamayacaktır)

28 Ağustos 2022 Pazar

28 Ağustos 2022 Pazar

Yaz Öğretimi İçin Devamsızlıkların Sisteme Girilmesi (Gece Saat 24.00 de Sistem kapanacak ve Bu Saatten Sonra Devamsızlık Girişi Yapılamayacak ve Girilen Devamsızlıklar Kaldırılamayacaktır)

29 Ağustos 2022 Pazartesi

04 Eylül 2022 Pazar

Final Sınavları

29 Ağustos 2022 Pazartesi

10 Eylül 2022 Cumartesi

Final Sınav Sonuçlarının İlanı

29 Ağustos 2022 Pazartesi

13 Eylül 2022 Salı

Mezuniyet Aşamasındaki Öğrenciler İçin Tek Ders Sınavı veya Not Yükseltme Sınavları Başvuru Tarihleri

16 Eylül 2022 Cuma

16 Eylül 2022 Cuma

Mezuniyet Aşamasındaki Not Yükseltme veya Tek Ders Sınavları

 
  
 

T.C. İstanbul Gelişim Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Öğretimi Ücret Tablosu

Üniversitemiz T.C. Uyruklu Öğrencileri için; Ders Başına Yaz Öğretimi Ücreti

750 TL

Üniversitemiz Hazırlık Sınıfı Öğrencileri için; Tüm Hazırlık Sınıfı Dersleri Yaz Öğretimi Ücreti

750 TL

Başka Yükseköğretim Kurumu T.C Uyruklu Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti

1200 TL

Üniversitemiz Uzatan Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti

600 TL

Üniversitemiz Uzatan Öğrencileri için; Staj Ücreti (3 Kredi)

1800 TL

 

Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Öğrencileri için; Ders Başına Yaz Öğretimi Ücreti

100 USD

Üniversitemiz Yabancı Uyruklu Hazırlık Sınıfı Öğrencileri için ; Tüm Hazırlık Sınıfı Dersleri Yaz Öğretimi Ücreti

100 USD

Başka Yükseköğretim Kurumu Yabancı Uyruklu Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti

100 USD

Üniversitemiz Uzatan  Yabancı Uyruklu  Öğrencileri için; Kredi Başı Yaz Öğretimi Ücreti

50 USD

Üniversitemiz Uzatan  Yabancı Uyruklu Öğrencileri için; Staj Ücreti (3 Kredi)

150 USD

 

 

 

 
NOT: Yaz öğretimi ücretleri OBİS üzerinden kredi kartı ile tek çekim, 3 taksit şeklinde veya Üniversitemiz muhasebe birimine bizzat müracaat ederek ödenebilecektir.
Yaz öğretimi için Havale ve EFT yöntemi ile ödeme kabul edilmeyecektir.