2020-21 Güz Yarıyılı Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavı Başvurusu Hakkında

2020-21 Güz Yarıyılı Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavı Başvurusu Hakkında

08.02.2021 Pzt

Mezuniyet durumundaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı, güz yarıyılı Tek Ders ve Not Yükseltme Sınavı başvurusu için 08.02.2021 - 17.02.2021 tarihleri arasında aşağıdaki ilgili formu doldurarak ıslak imzalı şeklini tarayıp gsf@gelisim.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.
 
  • Öğrencilerimizin başvurularını *******(öğrenci no)@ogr.gelisim.edu.tr uzantılı mail adreslerinden yapmaları gerekmektedir.
  • Sınavlar, 19.02.2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilecektir. Başvuru formunu gönderirken mailde konu kısmına “Tek Ders / Not Yükseltme Sınav Başvurusu” yazılması gerekmektedir.
     
‘İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde ilgili sınavlara girme hakkı olan öğrencilere ilişkin maddeler aşağıda belirtilmiştir.
 
Madde 25 (7): (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Devam şartı dışında öğretim programında yer alan bir ders dışındaki tüm derslerden başarılı veya koşullu başarılı olan öğrenciler, derse kayıt koşulu aranmaksızın dilekçeyle ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederek akademik takvimde belirtilen tarihlerde ilgili dersten tek ders sınavına alınırlar. Tek ders sınavında da başarısız olan öğrenci izleyen eğitim­ öğretim döneminde derse tekrar kayıt yaptırmak zorundadır. Dersin tekrar alınmasından sonraki tarihte akademik takvimde belirtilen tarihlerde tekrar tek ders sınavına girebilir”
 
Madde 25 (9): (Değişik:RG-13/6/2018-30450) Öğretim programındaki bütün dersleri almış, başarılı veya koşullu başarılı olmuş; ancak genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.00’dan az olduğu için mezun olamayan; ön lisans öğrencilerine son iki yarıyıl, lisans öğrencilerine son dört yarıyıl derslerinden istediklerine akademik takvimde belirtilen tarihlerde genel not ortalaması yükseltme sınavı hakkı verilir. Öğrencinin genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilmesi için, sınavına gireceği dersleri belirtir bir dilekçe ile dekanlık/müdürlüğe başvurarak, genel not ortalaması yükseltme sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Genel not ortalaması yükseltme sınavında başarısız olan öğrenciler derslere kayıt olma koşulu aranmaksızın, aynı başvuru koşulları ile istedikleri derslerden izleyen eğitim­ öğretim döneminde tekrar genel not ortalaması yükseltme sınavına girebilirler. Genel not ortalaması yükseltme sınavında aldığı not başarı notu olarak işlenir.”

Not Yükseltme Sınavı Başvuru Formu
Tek Ders Sınavı Başvuru Formu

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01