İÇ MİMARLIK

IMI-ICM staj başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler!

12.05.2022 Per 12:27

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)Bölümleri öğrencilerimizin zorunlu yaz stajı başvuru süreci hakkında dikkat edilmesi gereken ve birçok öğrencinin aklında soru işareti yaratan noktalar sıralanmıştır.

IMI-ICM staj başvuru sürecinde dikkat edilmesi gerekenler!
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı & İç Mimarlık Bölümlerinde 60 iş günü yaz stajı mezuniyet şartı ve meslek hayatına başlamadan önce önemli bir deneyim sağlaması için zorunlu tutmuştur. Yaz Stajlarına başlamadan önce önemli bir adım olan başvuru sürecinin doğru bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir.
İGÜ staj yönergesinde ilgili bölümde belirtildiği şekilde:

 BEŞİNCİ BÖLÜM -  STAJ BAŞVURUSU - STAJ BAŞVURUSU MADDE 10 

 (1) Staja başvuracak öğrenciler üç adet Zorunlu Staj Formunu doldurur ve ilgili birimlerin Dekan / Müdür veya yardımcısı, Bölüm Başkanı veya yardımcısı ve Staj Yeri Yetkilisine onaylattıktan sonra sigorta giriş işlemlerinin yapılabilmesi için üç adet formu staj başlama tarihinden en az yedi gün önce öğrenci işlerine onaylatır ve onaylı formların bir tanesini öğrenci işlerine, bir tanesini Program/ Bölüm Başkanına ve bir tanesini de staj yapacağı kuruma teslim eder. Başvuru formları onaylanan öğrencilerin formda belirttikleri tarihler için tüm sigorta işlemleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından gerçekleştirilir.
(2) Yurt dışından staj kabulü alan ve staj süresince özel sağlık sigortası yaptırdığını belgeleyen öğrenciler ile Erasmus Staj Hareketliliğinden yararlanarak staj yapmalarına ilgili yönetim kurullarca izin verilen öğrenciler için Üniversite tarafından bir sigorta işlemi yapılmamaktadır.
(3) Staja başlayan öğrenciler staj faaliyetlerini web sayfasından erişilebilen bir staj defterine günlük olarak raporlar ve staj sonunda bu defterin her bir sayfasını iş yeri sorumlusuna onaylattıktan sonra staj defterini staj koordinatörüne teslim eder.[1]
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce)Bölümleri öğrencilerimizin zorunlu yaz stajı başvuru süreci hakkında dikkat edilmesi gereken ve birçok öğrencinin aklında soru işareti yaratan noktalar şu şekilde sıralanmıştır.

Staj başvuru süreci nasıl ilerliyor?
Staj sürecine dair aşağıda belirtilen basamaklara göre ilerlenebilmektedir.
işakış
Zorunlu yaz stajı ne zaman yapılır?
Zorunlu Yaz Stajları için öğrenciler, başvurularına en erken 4. Yarıyıl sonunda başlamaktadır. Stajlar 4. yarıyıl ve 6. yarıyılı izleyen yaz aylarında yapılmaktadır. Mezun durumunda olan öğrenciler (IMI 381 Yaz Stajı I ve IMI 481 Yaz Staj II/ ICM381 Yaz Stajı I ve ICM481 Yaz Stajı II/ IAE381 Summer Internship I ve IAE481 Summer Internship II dersi hariç bütün derslerini tamamlamış olan öğrenciler) güz, bahar ve yaz dönemlerinde staj yapabilmektedir.

Yaz Stajını nasıl ayarlamalıyız?
Öğrenciler, Yaz Stajıları’nın yapılacağı ofisi/şantiyeyi kendisi ayarlamış olmalıdır.

Başvurular ne zaman yapılmalıdır?
Staj başlama tarihinden en az 15 gün önce staj başvuru formu doldurularak Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreterliği’ne elden teslim edilir veya gsf@gelisim.edu.tr adresine e-posta yoluyla iletilmelidir.Zorunlu yaz stajı başvuru formunu buradan indirebilirsiniz.

Önce Ofis Stajını mı Şantiye Stajı mı yapılmalıdır?
İki zorunlu yaz stajından biri şantiyede, diğeri ofiste yapılmalıdır. Sıra önemli değildir ancak önce ofis, daha sonra şantiye stajının yapılması önerilmektedir.

Stajları kaç gün yapmak gerekmektedir?
Yaz Stajı I: 30 iş günü, Yaz Stajı II: 30 iş günü olmak üzere toplam 60 iş günü yaz stajı yapılması gerektiğinden, bir staj başvurusunun gün sayısı 30 iş günü olması gerekmektedir.
30 iş gününden az staj yapan öğrenci mezun olmak için her bir stajını 30 iş gününe tamamlamak zorundadır. Birden fazla parçaya bölünen stajların her parçası için ayrı staj başvuru formu ve ayrı staj defteri hazırlanması gerekmektedir.

Staj Başvuru belgeleri bilgisayar ortamında mı hazırlanmalı?
Staj başvuru formu bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Staj başvuru formundaki imzalar ıslak imza olmalıdır.

Staj tarihleri ayarlanırken nelere dikkat edilmeli?
Staj başvuru formumu elden teslim edebilir miyim?
Başvuru formu mail ile  gsfstaj@gelisim.edu.tr adresine gönderilmeli ve gönderirken öğrenci numarası ile başlayan xxxxxxxxx@ogr.gelisim.edu.tr uzantılı üniversite mail adresi kullanılmaktadır.

Öğrenci mail adresimi bilmiyorum, ne yapmalıyım?
Eğer üniversite mail adresinizi bilmiyorsanız veya şifrenizi unutmuşsanız bilgi almak için tıklayınız.

Staj yapacak öğrencilerin staj yönergesini mutlaka okuması, hak ve sorumluluklarını bilmesi
gerekmektedir. Staj yönergesine ulaşmak için tıklayınız.
 

[1] https://panel.gelisim.edu.tr/assets/2018/dokumanlar/genel_sekreterlik/YN.28%20ig%C3%BC%20staj%20y%C3%B6nergesi_6be8edef43834d23b9a6ef1ccaa1bcd2.pdf

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01