GRAFİK TASARIMI

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Sezer'in 'Düş Gezginleri' Adlı Solo Sergisi Açıldı!

14.04.2022 Per 02:45

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Grafik Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nuri Sezer'in ''Düş Gezginleri'' adlı solo sergisi Arel Üniversitesi'nde açıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Sezer

Arel Üniversitesi Sanat Galerisi’nde açılan serginin küratörlüğünü Prof. Selahattin Ganiz gerçekleştirdi. Üniversitenin tüm fakültelerden öğretim elemanı ve öğrencilere açık olan sergiye katılım oldukça yüksekti. 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Sezer’in son dönem çalışmalarının yer aldığı serginin açılış konuşmasını Prof. Selahattin Ganiz yaptı. Ganiz, konuşmasında illüstrasyon sanatının geçmişi ve günümüzde kazandığı anlamı Sezer’in illüstrasyonları bağlamında değerlendirdi ve Sezer’in çok yönlü kimliğine dikkat çekti. Sergiye gösterilen yoğun katılım ve ilgiyi, Sezer’in yıllara yayılan sanat pratiğinin bir yansıması olarak görmek mümkün.

 

Sanatçının ifadesiyle;

‘‘İletişimin, canlılardaki en aktif ve en akılda kalıcı kaynağı görsel aktivasyondur. İllüstrasyon, grafik tasarımın bir dalıdır, illüstrasyonda kültürler arası bir bağlantı vardır. Kültürlerin ortak değerlerini taşıyan bir illüstrasyon iletişim kurduğu kişiler üzerinde oldukça etkili olur. Ben de yaptığım illüstrasyonlarda simetri kavramını kullanarak işleri yarıdan kesip simetrisini almak suretiyle farklı görsel tasarımlar yapmaya çalıştım. İnanın bir işten bazen beş, altı tane farklı görseller çıktı. Okulda öğrencilerime de uygulatarak farklı görsellerin oluştuğunu gördük. İllüstrasyonları elle çizip daha sonra bilgisayarda renklendirip, sonra da çeşitli malzemelere alınan dijital baskılarıyla sergiler açıyor, izleyicilerin düş dünyasına sunuyorum.’’
 

‘‘Düş Gezginleri’’ adlı sergisiyle izleyicinin düş dünyasında renkli ve sonsuz bir kapı aralayan Sezer, akademisyen ve sanatçı kimliğini bir arada yürütmekte ve çalışmalarına İstanbul’daki stüdyosunda devam etmektedir. 
 

Hazırlayan: Arş. Gör. Zeynep Abacı