37. Yapı Fuarı

Güzel Sanatlar Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü II. Ve III. Öğrencileri Yrd.Doç.Dr. Zerrin Funda ÜRÜK ile birlikte 09 Mayıs 2014 Cuma günü “37. Yapı Fuarı” na İçmimarlar Odası Şubesi tarafından Teknik Gezi kapsamında davetli olarak katılmışlardır.

Öğrenciler fuar esnasında yeni çıkan malzemeler hakkında bilgiler edinmekle beraber fuar süresince gerçekleşen sunumlara katılmışlardır.