7. Ulusal İçmimarlık Öğrenci Buluşması

Güzel Sanatlar Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü II. Ve III. öğrencileri Yrd.Doç.Dr. Zerrin Funda ÜRÜK ile birlikte 03 Mayıs 2014 Cumartesi günü “7. Ulusal İçmimarlık Öğrenci Buluşması” na Teknik Gezi kapsamında davetli olarak katılmışlardır.

Gerek akademisyen gerekse iş dünyasında aktif olan konuşmacılar, içmimari ve endüstriyel tasarım alanında neler yapabileceğiniGeri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik” konusu altında etkinlik boyunca İçmimarlık öğrencilerine aktarıldılar.