Kurumsal Kimlik Çalışmaları Sergisi

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü 3.Sınıf öğrencilerinin, çeşitli şirket ve fabrikaların kurumsal kimliklerinin yenilenmesi ve bu şirketlerle öğrencinin teması sağlanarak öğrenciyi piyasayla kombine etmesi amaçlı yapılan çalışmalar Güzel Sanatlar Fakültesi Fuaye Alanı'nda sergilenmiştir.