Sosyal Sorumluluk Projesi Afiş Tasarım Sergisi

Proje Koordinatörleri: Öğr. Gör. Sonia Lotfi

Tarih: 10-16 Şubat 2017

Etkinlik Yeri: Güzel Sanatlar Fakültesi, Sergi Alanı

Etkinlik Açıklaması: Sosyal Sorumluluk, 1980 öncesinde çok fazla üzerinde durulmayan fakat 90’larla birlikte adını sıkça duymaya başladığımız bir kavramdır. Reklam ajanslarının kurulmaya başladığı ve bireysellikten ekip çalışmasına doğru geçildiği yıllarda, toplumsal konular, grafik tasarımın ilgi alanına girmeye başlamıştır. Bu sebeple, grafik tasarımın en etkin iletişim biçimlerinden olan afişler, sosyal sorumluluk projelerinin vazgeçilmez anlatım şekli olmuştur. Bu amaçla 4 sınıf öğrencilerinden bitirme projeleri olarak bu konu kapsamında araştırma yapmaları ve afiş tasarlamaları istenmiştir. Kadınlara yönelik şiddet, doğanın korunması gibi sosyal sorumluluk içeren pek çok konu afiş tasarımlarına yansımaktadır.

  Fotograf Galerisi