Ulusal Çalıştay, Konferans ve Sergi

 6-7-8 Mart 2015 tarihlerinde İstanbul Ticaret Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi,  Marmara Üniversitesi, Maltepe ve Yeditepe Üniversitelerinin öğrenci ve öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen, Bilecik ili Osmaneli ilçesi için yürütülen, Yayın Araştırma Proje Koordinasyon Kurulu (YAPKK) tarafından desteklenen “Bilecik ili Osmaneli ilçesinde Kültürel ve Doğal Yapı Potansiyellerinin Değerlendirilmesine Yönelik Stratejilerin Oluşturulması” başlıklı araştırma projesi kapsamındaki Ulusal Konferans, Çalıştay ve Sergide; Üniversitemizin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç.Dr. Zerrin Funda ÜRÜK, Öğrt.Gör.Yağız YAKIN, Arş.Gör.Eda KINAĞ ve İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Öğrencilerimizden İbrahim YAZÇİÇEK, Evren Can DURSUN, Yunus ERGÜL, Cansel BOZKURT, Sude ERDOĞAN katılımda bulunmuştur.

 

3 başlık altında çalışan olan gruplar, Kentin yeni yüzünü ve Kimliğini oluşturmada örnek temsil edebilecek prototip tasarımlar ortaya çıkartmıştır.

  Fotograf Galerisi