İÇ MİMARLIK

Programın Amacı

Eğitim sürecimizde, öğrencilere edindikleri bilgilerin sentezini yapabilmeyi ve sorunlar karşısında doğru çözümleri uygulatabilmeyi amaçlar ve bu kriterlere uygun mezunlar yetiştiririz. İç mimarlık mezunlarının; mimari bir kabuk içinde, mimarinin strüktürel işlevinin sağladığı karakteri bozmadan, mekânın işlevini özgün ve estetik karakterleri tanımlayarak, en son gelişen malzemeleri takip edebilen mezunlar olması esas alınmıştır. 4 yıllık eğitimiz boyunca, teknik resim çizim kuralları içinde form, fonksiyon ve estetik donanımlı tasarımlar yapabilen, mekânsal ve çevresel düzenlemelerde malzeme, renk, doku.. vs etkilerinin sonuçlarını belirleyebilen ve çağdaş çözümler üretebilecek tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlarız.

 
Programın Hedefi

İç Mimarlık Bölümü, mezunlarının, iç mekân tasarımı yaparken; ilk eskiz çalışmalarından projenin bitimine kadar olan süreç içerisinde, mimar ve diğer uzmanlık alanları ile ortak çalışma içinde görev yapacak, gerek mekân kurgusu, gerekse mobilya tasarım ve konstrüksiyonlarına kadar, projelerin yapılanmasında görsel anlatım teknikleri kuralları içerisinde detay, malzeme ve renk etkilerini belirleyen iki ve üç boyutlu çizim ve sunum programlarını kullanarak yaratıcı kimlikli, girişken, üretken meslek insanları yetiştirmeyi hedefler.

 
Kariyer Olanakları

İç Mimarlik Bölümü mezunlari, en küçük birim olan konuttan en karmaşik birim olan hastane projelerinin tasarim ve uygulama aşamasina kadar görev alirken iç mekânlarin ve çevresel bağlamlarin nasil planlanacaği, düzenleneceği ve yönetileceğini de öğrenirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Kurum içi ve kurum dışı yatay geçiş yapılabilinir.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 46
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 6
I.Öğretim (%50 Burslu) 40
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2017-2018
Puan Türü YGS
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 6 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS