İLETİŞİM TASARIMI

Programın Amacı

Güzel Sanatların estetik anlayışıyla günümüz teknolojilerinin birleştiği İletişim Tasarımı Bölümü, görsel dili etkin bir şekilde kullanmayı amaçlamaktadır. Yaratıcı düşüncenin etkili bir görsel mesajla hedef kitleye iletmesi için tasarım sürecinde kişisel yetenek ve yaratıcılıklar geliştirilerek bilgisayar teknolojisiyle somut ürüne dönüştürülürken; iletişim, kültür, sanat dersleriyle de öğrenciye teorik donanım kazandırılmaktadır.

 
Programın Hedefi

İletişim tasarımı için gereken düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, görsel unsurları analitik biçimde işleyen mezunlar yetiştirmek.

 
Kariyer Olanakları

Mezunlar; gazete, dergi, televizyon, internet, reklamcılık ve grafik tasarımla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarda iletişim tasarımcısı olarak çalışabilir.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim Tasarimi bölümleri

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 5
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 5
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2015-2016
Puan Türü TS1
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 6 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS