İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

Programın Amacı

Eğitim sürecimizde, öğrencilere edindikleri bilgilerin sentezini yapabilmeyi ve sorunlar karşısında doğru çözümleri uygulayabilmeyi amaçlar ve bu kriterlere uygun mezunlar yetiştiririz. İç mimarlık ve çevre tasarımı mezunlarının; mimari bir kabuk içinde ve yakın çevresinde, mimarinin strüktürel işlevinin sağladığı karakteri bozmadan, mekânın işlevini özgün ve estetik karakterleri tanımlayarak, en son gelişen malzemeleri takip edebilen mezunlar olması esas alınmıştır. 4 yıllık eğitimiz boyunca, teknik resim çizim kuralları içinde form, fonksiyon ve estetik donanımlı tasarımlar yapabilen, mekânsal ve çevresel düzenlemelerde malzeme, renk, doku.. vs etkilerinin sonuçlarını belirleyebilen ve çağdaş çözümler üretebilecek tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlarız.

 
Programın Hedefi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, mezunlarının, mekân tasarımı yaparken; ilk eskiz çalışmalarından projenin bitimine kadar olan süreç içerisinde, mimar ve diğer uzmanlık alanları ile ortak çalışma içinde görev yapacak, gerek iç ve dış (yakın) mekân kurgusu, gerekse mobilya tasarım ve konstrüksiyonlarına kadar, projelerin yapılanmasında görsel anlatım teknikleri kuralları içerisinde detay, malzeme ve renk etkilerini belirleyen iki ve üç boyutlu çizim ve sunum programlarını kullanarak yaratıcı kimlikli, girişken, üretken meslek insanları yetiştirmeyi hedefler.

 
Kariyer Olanakları

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü mezunları, en küçük birim olan konuttan en karmaşık birim olan hastane projelerinin tasarım ve uygulama aşamasına kadar görev alırken iç mekânların ve çevresel bağlamların nasıl planlanacağı, düzenleneceği ve yönetileceğini de öğrenirlerken yaşam tarzını ve güvenliği için gereken noktaları saptayarak, mekân, donatım ve mobilyalarla ilgili uygun, işlevsel ve estetik değerlere sahip tasarımlar yaparlar. Bir mekânın mimari yapısının taşıyıcı özelliği dikkate alınarak, iç mekânı özgün ve estetik tasarımlarla mekân işlevine uygun olarak farklı bir kimlik kazandırılmasını sağlamak içmimarlık ve çevre tasarımcılarının en önemli görevidir. Bölüm öğrencileri, 2 ve 3. sınıflarda stajlarını yapmaya başladıkları dönemde ilk kariyer yolu ile karşılaşırlar. Mezun oldukları zamanda ise, mimarlık ve iç mimarlık tasarım ofislerinde, mobilya üretim firmalarında, inşaat ekiplerini içerisinde ve özel ve devlet kurumlarını kapsayan geniş yelpazede çalışma imkânına sahiptirler.

 
Yatay Geçiş ile Geçilen Programlar

Kurum içi ve kurum dişi yatay geçiş yapilabilinir.

 
Dikey Geçiş ile Geçilen Programlar

 
I.Öğretim (Toplam Kontenjan) 7
I.Öğretim (Ücretli)
I.Öğretim (%100 Burslu) 7
I.Öğretim (%50 Burslu)
I.Öğretim (%25 Burslu)

II.Öğretim (Toplam Kontenjan)
II.Öğretim (Ücretli)
II.Öğretim (%100 Burslu)
II.Öğretim (%50 Burslu)
II.Öğretim (%25 Burslu)

Bölümün Eğitime Başladığı Yıl 2015-2016
Puan Türü TM1
Öğrenim Süresi 4
Öğrenim Dili Turkish

Yarıyıl 1 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 2 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 3 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 4 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 5 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 6 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Yarıyıl, AKTS

Yarıyıl 6 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 7 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Zorunlu

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS

Yarıyıl 8 - Seçmeli

Teorik, Uyguluma, Laboratuvar, Kredi, AKTS