Yatay Geçiş

Başvurularda Dikkat Edilmesi Gerekenler

1.Genel not ortalamasıyla ikinci öğrenimden normal öğrenime geçişte, öğrencinin alttan dersinin olmaması ve sınıfında ilk %10’luk dilimde olması şartı aranır (İkinci öğrenimden yine ikinci öğrenime geçişte bu şart aranmaz).
2.Genel not ortalamasıyla açık öğretimden örgün programlara geçişte, genel not ortalaması 100 üzerinden an az 80 olmalıdır.
3.Öğrencinin disiplin cezası almamış olması gereklidir.
4. Öğrenciler yatay geçiş yaptıkları takdirde ÖSYM burslarından feragat etmiş sayılırlar. Ancak Mütevelli Heyetimiz tarafından yeniden burs imkanı tanınmaktadır. Burs oranlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
5.Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim programlarına yatay geçiş için İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından 70 ve üzeri puan alarak başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır (YDS: 60, TOEFL CBT:198, TOEFL IBT: 72, TOEFL PBT: 531).
6.Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
7.YÖK’ün 16.11.2015 tarihli ve 75850160-301.02-1090 sayılı kararı gereği bahar döneminde yurtdışından (KKTC Dahil) yatay geçiş kabul edilmemektedir.
8. Kurum dışından yapılacak yatay geçişlerde başvuru için gereken en düşük genel başarı ortalaması 2,29 (60/100); kurum içi yatay geçişlerde ise 2,50'dir. Ayrıca kurum içi yatay geçişlerde öğrencinin başarısız dersi (FF/FD) olmamalıdır.
 

Başvuru İçin Gerekli Evraklar

  • Başvuru Formu (Web sayfamızdan alınabilir.)
  • Öğrenci Belgesi (Yeni Tarihli ve İlgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir.)
  • Disiplin durumunu belirten belge (Transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez.)
  • ÖSYS sonuç belgesi (LYS Sonuç Belgesi)
  • ÖSYS Yerleştirme Belgesi
  • Not dökümü (Transkript) (İlgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir.)
  • Ders içerikleri  (İlgili kurumdan onaylı olması gerekmektedir.)

* İntibak işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin onaylı not dökümü (Transkript) ile daha önce görmüş oldukları derslerin içeriklerini de başvuru evrakları ile beraber ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: Başvuru işlemleri için, ilgili Fakülte ve Yüksekokullara şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Eksik evraklı başvurular kabul edilmeyecektir.

Yatay Geçişlerle İlgili Bilgi Almak için İrtibat Telefonları

Müh. ve Mim. Fak.: (0 212 422 70 20 / Dah.235 / 282 / 236 )

Güzel Sanatlar Fak.: (0 212 422 70 20 / Dah. 281 )

Beden Eğt. ve Spor Yüksek.: (0 212 422 70 20 / Dah. 250 / 272 )

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu:  (0212 422 70 00 / Dah. 406 )

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: (0212 422 70 00 Dah. 410 / 506 )

Gelişim Meslek Yüksekokulu: (0 212 422 06 70 / Dah. 139 / 149 / 116 )
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: (Tel: 0212 422 70 00 Dahili: 344 / 330)

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu: Tel: (0212 422 70 00 Dahili: 372 )


Başvuru Takvimi

Müracaat: 25 Aralık 2015 - 26 Ocak 2016
Değerlendirme: 29 Ocak 2016
Kesin Kayıt: 1-5 Şubat 2016
Yabancı Dil Sınavı (İngilizce programlar için): 12 Şubat 2016 Saat: 15.00 Yer: Yabancı Diller Yüksekokulu (Rektörlük Binası)

Ekler :

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu 
Kurumlar Arası ve Yurtdışı Yatay Geçiş Başvuru Formu

2011-2012 ÖSYM Taban Tavan Puanları
2012-2013 ÖSYM Taban Tavan Puanları
2013-2014 ÖSYM Taban Tavan Puanları
2014-2015 ÖSYM Taban Tavan Puanları
2015-2016 ÖSYM Taban Tavan Puanları

2013-2014 DGS Taban Tavan Puanları
2014-2015 DGS Taban Tavan Puanları
2015-2016 DGS Taban Tavan Puanları

2015-2016 Bahar Yarıyılı Yatay Geciş Lisans Kontenjanları
2015-2016 Bahar Yarıyılı Yatay Geciş Önlisans Kontenjanları

Burslar

1.Kurum dışı yatay geçişlerde aşağıdaki bölümler için %30 burs sağlanacaktır.
–Mimarlık
–İç Mimarlık
–Psikoloji
–İnşaat Mühendisliği
–2 yıllık Sağlık Hizmetleri MYO
–4 yıllık Sağlık YO

2.Diğer 4 yıllık bölümler ve 2 yıllık Gelişim MYO (sağlık bölümleri hariç) bölümleri için %50 burs sağlanacaktır.

3.Kurum içi yatay geçişlerde ise burs sınırı %30 olarak belirlenmiştir. Buna göre, bu sınırın üzerinde bursu olan öğrencilerin bursları %30’a düşecek; bu sınırın altında bursu olan
öğrencinin bursu aynı oranda devam edecek (Örneğin, tam burslu öğrencinin bursu %30’a düşerken; %25 burslu öğrencinin bursu aynı şekilde devam edecek).
 
4.Kurum içi yatay geçişlerde eğer öğrenci aynı bölümün farklı öğretim dilleri arasında geçiş yaparsa bursunda değişiklik olmadan devam eder (Örneğin, İngilizce İşletme bölümünden Türkçe İşletmeye geçtiğinde bursu aynen devam eder).
 
5.Normal öğrenim süresi bittiğinde öğrencinin bursluluk durumu %100 ücretliye döner.