Misyon ve Vizyon

MİSYON

İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak temel misyonumuz, bilimin ve teknolojinin en büyük destekçisi olacak, ülkemizin kültür ve sanatına katkıda bulunacak üretken, tasarımcı, sanatçı bireyler yetiştirmektir.

Bu misyon doğrultusunda öğrenci odaklı eğitimiyle, özgür düşünceli, toplumuna ve değerlerine bağlı, sanat ve estetik beğeninin toplumun tüm katmanlarına yayılmasının önemini kavramış, dünyayı yakından takip eden, tüm gelişimlere ve yeniliklere açık, iç ve dış rekabetin bilincinde olan girişimci mezunlar verilmesine çalışılmaktadır.

 VİZYON

Bilim, teknoloji, sanat, kültür ve tarih gibi tüm değerleri bünyesinde toplayan bir metropolde yer alan fakültemiz bu imkan ve farkındalıkla, sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim  ve öğretim anlayışıyla,  ulusal ve uluslar arası eğitim ve araştırmalarla,  toplum kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışma ve projeler yürüterek, sanat ve tasarım alanındaki üretimleriyle geleceğin büyük Türkiye’sinin kurulmasında pay sahibi olacak, mezunları gibi tüm mensuplarının da övünç duyacağı öncü bir kurum olabilme vizyonunu benimsemiştir.